Ładowanie strony

Kadra

Wszyscy pracownicy Mozaiki są dobrze przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie – posiadają nie tylko wszechstronną wiedzę, ale przede wszystkim wieloletnią praktykę. W Fundacji pracują specjaliści z zakresu: logopedii, neurologopedii, psychologii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, edukacji dzieci autystycznych, komunikacji alternatywnej, rehabilitacji narządów ruchu, surdopedagogiki, tyflopedagogiki. Nauczyciele, terapeuci i wychowawcy ściśle współpracują ze sobą, stwarzając odpowiednie sytuacje, w których podopieczni mogą wykorzystać wszelkie posiadane predyspozycje i zdolności.


Cały nasz Zespół uczestniczy w licznych szkoleniach, wynikających z bieżących potrzeb naszych podopiecznych, m.in.:
– szkolenia z Fundacją Synapsis dotyczące edukacji, terapii i trudnych zachowań dzieci z autyzmem
– szkolenie z psychologiem, seksuologiem klinicznym na temat seksualności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– szkolenie z pierwszej pomocy
– szkolenie z ochrony danych osobowych

Agata

Prezes Fundacji, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Waleczna i optymistyczna. Rekrutuje i stoi na czele kadry szkolno-przedszkolnej, od której wymaga nieszablonowego podejścia do nauczania. Entuzjastka pracy i życia z pasją 🙂 czuwa nad całym funkcjonowaniem Szkoły i Przedszkola. Wspólnie z Kamilą zajmuje się strategią rozwoju mozaikowych placówek i koordynuje projekty. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia angielska i studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i Kongresu Dyrektorów Placówek Niepublicznych.

Kamila N.

Wiceprezes Fundacji, Dyrektor ds. finansowych i kadrowych
Empatyczna i konkretna, zarządza finansami całej placówki, zajmuje się rekrutacją kadry, zakupami, a także tworzeniem strategii dalszego rozwoju i koordynowaniem projektów. W trakcie studiów na kierunku Psychologii, uczestniczka Kongresu Dyrektorów Placówek Niepublicznych, Certyfikowany Menadżer Placówki Niepublicznej, ukończyła szereg szkoleń z zakresu finansów w Oświacie.

Klaudia M.

NEUROLOGOPEDA , TERAPEUTA AAC
Zawsze empatyczna i pozytywnie nastawiona do dzieci – współtworzy w Mozaice niepowtarzalną atmosferę.

Kursy i szkolenia
 • 1. Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych autorski program dr Anny Regner cz.1
 • 2. Kinesiotaping w logopedii
 • 3. Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „sprawdź, jak się porozumiewam” diagnoza, I i II stopień

Katarzyna Ch.

Fizjoterapeutka
Połączenie empatii i zdecydowania, profesjonalizm, zaangażowanie i świetna współpraca w zespole.

Kursy i szkolenia
 • 1. Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruch.
 • 2. Terapia neurotaktylna
 • 3. Terapia wymuszona koniecznością- warsztaty
 • 4. Stosowanie rozwiązań mobilnych w pracy z małymi dziećmi o specjalnych potrzebach- praktyczne zastosowanie w terapii- warsztaty
 • 5. Hipoterapia i dogoterapia

Patrycja W.

Wychowawca
Dla Patrycji nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze pozytywnie nastawiona i pełna energii, ma z edukacji swoich podopiecznych tyle samo radości, co one

Kursy i szkolenia
 • – Pedagogika Opiekunczo- Resocjalizacyjna, studia,
 • – Kurs Asystenta Osoby Niepelnosprawnej,
 • – Oligofrenopedagogika- studia podyplomowe,
 • – Kurs Animatora Zabaw dla dzieci,
 • – Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Denisona,
 • – Szkolenia Animatorow Podworkowych (streetworking),
 • – Szkolenie dla Terapeutow metody Biofeedback I- go stopnia,
 • – Szkolenie „Bajkoterapia- bajki, ktore lecza”,
 • – Szkolenie „Wychowacza i terapeutyczna rola bajki w zyciu dziecka”,
 • – Szkolenie ” Arteterapia- zmyslami w emocje”,
 • – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Sylwia

psycholog , pomoc nauczyciela
Miła i zawsze pomocna. Sylwia w swojej pracy wyznacza cel, do którego cierpliwie i uparcie dąży.

Kursy i szkolenia
 • – Ukończone studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku psychologia.
 • – Współuczestnik projektu badawczego „Osobowościowe uwarunkowania zachowań ekonomicznych”

Renata R.

pedagog , oligofrenopedagog
Renata jest pogodna i zawsze uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona do Mozaikowej codzienności.

Kursy i szkolenia
 • – STUDIA LICENCJACKIE: PEDAGOGIKA SPECJALNA, specjalizacja: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KYNOTERAPIĄ (DOGOTERAPIA) Nauczyciel kontraktowy
 • – Szkolenia i kursy: Kynoterapia/dogoterapia w edukacji masowej i pedagogice specjalnej,
 • – Trener Profilaktyki Pogryzień, Umiejętności Komunikacji Interpersonalnej w Pracy,
 • – AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom zaawansowany,
 • – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) I stopień,
 • – Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym,
 • – Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami rozwoju,
 • – Złe zachowanie – przyczyny, symptomy, postępowanie,
 • – Dotyk w rozwoju i życiu dziecka,
 • – Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 • – Terapia ręki

Justyna J.

pomoc nauczyciela. fizjoterapeutka
Justyna to bardzo miła i przyjazna osoba, która jest uwielbiana przez swoich podopiecznych

Kursy i szkolenia
 • – Nowoczesne metody leczenia skolioz PILS,
 • – Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu,
 • – Kinesiotaping.

Renata Grzybowska

pomoc nauczyciela
Razem z Asią tworzą niesamowity TEAM, dzięki temu podopieczni czują się w ich towarzystwie jak w domu.

Mateusz N.

Pomoc Nauczyciela , oligofrenopedagog
Pewny siebie i z poczuciem humoru. Uwielbia swoją prace, która jak twierdzi sprawia mu ogromną przyjemność.

Martyna O.

Wychowawca, oligofrenopedagog
Uśmiech zawsze gości na twarzy Martyny. Osoba o wielkim sercu która posiada ciekawe pomysły do edukacji swoich podopiecznych

Kursy i szkolenia
 • – Ukończony kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia dający uprawnienia certyfikowanego terapeuty SI.
 • – Ukończony III modułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce.
 • – Uprawnienia terapeuty ręki.
 • – Uprawnienia terapeuty Integracji Bilateralnej.
 • – Uprawnienia do wykorzystywania narzędzia KORP dla diagnozy dzieci w wieku od 1. m-ca do 9.r.ż.
 • – Ukończony kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • – Ukończony kurs ortoptyki.
 • – Uprawnienia instruktora masażu Shantala.
 • – Ukończony kurs „Twórcze Metody Pracy”

Monika

nauczyciel, wychowawca, oligofrenopedagog
Współpracuje z Mozaiką od dłuższego czasu, z powodzeniem prowadząc pedagogiczne zajęcia indywidualne i grupowe. Nauczyciel z powołania, z fantastycznym podejściem do dzieci. Kreatywna i radosna.

Kursy i szkolenia
 • – szkolenie „Wspieranie rozwoju mowy dziecka”,
 • – udział w konferencji „Z teorii i praktyki dysfluencji mowy”,
 • – szkolenie „Komunikacja w edukacji – jak mówić, słuchać i kontaktować się z uczniem z poważnymi zaburzeniami procesu porozumiewania się”.
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,
 • – „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkloe/placówce, w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera,
 • – „Dokumentowanie pracy szkoły, w tym dokumentowanie przebiegu nauczania”,
 • – Metoda Dobrego Startu – sesja teoretyczna,
 • – „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jestem Osobą z Autyzmem – Dajcie Mi szansę”,
 • – warsztaty szkoleniowe „Interaktywne zasoby dydaktyczne w procesie uczenia się/nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • – kurs wspomagania ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • – warsztaty „Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia”,
 • – warsztaty „organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce”

Edyta

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
Zaradna i uśmiechnięta. Jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna. Bezkompromisowo, a jednocześnie z ogromną empatią pilnuje ustalonych w klasie zasad i reguł 🙂 Dzieciaki wiedzą, że z Panią Edytą można zarówno świetnie się bawić, jak i rzetelnie pracować.

Kursy i szkolenia
 • – kurs terapii behawioralnej
 • – warsztat – wybrane aspekty Integracji Sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej,
 • – „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera,
 • – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,
 • – warsztaty szkoleniowe „Interaktywne zasoby dydaktyczne w procesie uczenia się/nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • – udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi szansę”,
 • – warsztat – „Jak zorganizować środowisko szkolne dla potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu?”,
 • – warsztat – „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce”
 • – warsztat – „Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia?”,

Agnieszka W.

nauczyciel, oligofrenopedagog
Wiedza i doświadczenie, empatia i pozytywna energia. Stoi na czele grupy maluchów doskonale wydobywając ich edukacyjny potencjał przez kreatywną zabawę.

Kursy i szkolenia
 • – Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w grupie przedszkolnej,
 • – Diagnoza przedszkolna-wspieranie dzieci 5-letnich w osiąganiu gotowości szkolnej,
 • – Upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży kluczem do ich sukcesu w nauce i życiu codziennym,
 • – Prawa dziecka w przedszkolu,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,
 • – Wykorzystanie obcojęzycznych piosenek,wyliczanek i zabaw w poszerzaniu horyzontów kulturowych małego dziecka,
 • – Alternatywne metody pracy z dziećmi przedszkolnymi na podstawie programu Świat przedszkolaka,
 • – Rozwijanie wyobrażni i ekspresji twórczej dzieci na zajęciach artystycznych-Teatr na pustej podłodze,
 • – Origami narzędziem integracji-terapia przez sztukę,
 • – Wykorzystanie elementów glottodydaktyki w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania,
 • – Arteterapia-sztuka stymulująca rozwój ucznia z trudnościami w nauce,
 • – Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie materiałów do jej wykorzystania,
 • – Baśń jako jeden ze sposobów poznania rzeczywistości i praw nią rządzących,
 • – Przez dziurkę od klucza-wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych do obserwacji przyrodniczych,
 • – Inteligencja emocjonalna współczesnego dziecka (WSiP)-konferencja,
 • – Zabawa bawi, uczy, wychowuje (MAC Edukacja),
 • – Nagrody, kary, pochwały, czyli dylematy wychowawcze rodziców i nauczycieli (Logos)-warsztaty,
 • – Wspieranie rozwoju ucznia z wykorzystaniem ćwiczeń Metody Kinezjologii Edukacyjnej,
 • – Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole.Jak pracować z małym dzieckiem? (WOM)-warsztaty,
 • – Neurodydaktyka-co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się dziecka,
 • – Wartość terapeutyczna zajęć technicznych,
 • – Język obcy w edukacji przedszkolnej. Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego,
 • – Gry i zabawy ruchowe – praktyczne wskazówki,
 • – Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w wieku przedszkolnym,
 • – Wielkanoc – tradycje i zwyczaje,
 • – Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu? (MAC edukacja),
 • – Przestrzeganie prawa przez uczniów/wychowanków oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa,
 • – Obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
 • – Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych,
 • – Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
 • – Jestem osobą z autyzmem-dajcie mi szansę (Międzynarodowa Konferencja Naukowa),
 • – Nowa podstawa programowa 2017- Wychowanie przedszkolne,
 • – Muzyka i ja – metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss,

Paulina

nauczyciel, oligofrenopedagog
Uśmiech, konsekwencja, pozytywna energia… czyli dream-team z Paulą w grupie 7 😉

Kursy i szkolenia
 • – szkolenie „Zrozumieć dziecko z FAS”
 • – szkolenie „Interwencje kryzysowe”,
 • – szkolenie Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
 • – warsztaty z bajkoterapii,

Mariola

kierownik świetlicy, nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog.
Miła i konsekwentna w działaniu. Oaza spokoju, swoim ciepłem obdarza każdego – małych i dużych Mozaikowiczów 🙂

Kursy i szkolenia
 • – Muzykoterapia,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,

Tomek

nauczyciel
Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, pozytywna energia i poczucie humoru… nic dziwnego, że dzieciaki pokochały Go od pierwszego wejrzenia 🙂

Kursy i szkolenia
 • – Muzykoterapia,
 • – „Zrozumieć dziecko z FAS” Centrum Psychologiczne ITEM,
 • – Certyfikat Pedagoga Ulicznego – 6-miesięczne szkolenie „Pedagogika Ulicy” – United Way Polska,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – „Ryzyko prawne pracy pedagoga ulicznego w środowisku”,
 • – „Projektowanie wniosków i pozyskiwanie funduszy”,
 • – Zarządzanie Oświatą,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,

Bartosz

nauczyciel, oligofrenopedagog, Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Doświadczenie, konsekwencja, jasne zasady.. Bartek i Tomek tworzą w grupie 3 świetny team

Kasia D.

nauczyciel, oligofrenopedagog
Ma w sobie mnóstwo ciepła i empatii, a jednocześnie jest pełna energii i zawsze uśmiechnięta. Doskonale dogaduje się i z dzieciakami i z resztą zespołu.

Kursy i szkolenia
 • – Muzykoterapia,
 • – Komunikacja Interpersonalna,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,

Asia

Wychowawca, oligofrenopedagog
Empatia level expert. Do tego doświadczenie i wiedza…i mamy fantastyczną nauczycielkę w zespole rewalidacyjnym.

Kursy i szkolenia
 • – Muzykoterapia,
 • – Program komunikacji MAKATON,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – szkolenie z obsługi PCEye Mini Tobii Dynavox (wykorzystania urządzenia do obsługi programów edukacyjnych oraz programów do komunikacji alternatywnej),
 • – Plan aktywności jako metoda wspomagająca edukację i pracę terapeutyczną dziecka ze spektrum autyzmu,
 • – Warsztaty – „Zabawa Inspirująca Rozwój”,
 • – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących, A. Smyczek,
 • – Udział w konferencji „Wszyscy angażujemy się, komunikujemy i uczymy” – Susan Norwell,

Ania

Nauczyciel, terapeuta AAC
Spokojna i dająca dzieciakom poczucie bezpieczeństwa. Z wielkim zaangażowaniem prowadzi w Mozaice komunikację alternatywną.

Kursy i szkolenia
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Komunikacja alternatywna i wspomagająca – Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu,
 • – Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia Sprawdź, jak się porozumiewam” – diagnoza, I i II stopień – Szkolenie dr Magdaleny Grycman,
 • – Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej – Szkolenie Procentrum,
 • – Szkolenie z obsługi PCEye Mini Tobii Dynavox (wykorzystania urządzenia do obsługi programów edukacyjnych oraz programów do komunikacji alternatywnej),
 • – Szkolenie Susan Norwell – ” Wszyscy angażujemy, komunikujemy się i uczymy sie” Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta,
 • – Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. Centrum Metody Krakowskiej,

Kamila R.

pomoc nauczyciela, muzykoterapueta
Niespożyte pokłady energii Kamili spokojnie mogłyby napędzać małą elektrownię 😉 Muzykoterapia i Sensoplastyka to Jej ŻYWIOŁ!

Kursy i szkolenia
 • – Muzykoterapia,
 • – Program komunikacji MAKATON,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,
 • – Warsztaty „ Zabawa Inspirująca Rozwój” Przylądek Dobrej Nadziei,
 • – Międzynarodowa konferencja Naukowa „ Jestem osobą z autyzmem- Dajcie mi szansę”,
 • – Szkolenie Logorytmika- ruch, słuch, słowo,
 • – Szkolenie „Dr Myśli główka” – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi,
 • – Szkolenie „Zmysłolandia” – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi,
 • – Muzyka i ja – metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss,
 • – Sensoplatyka® – wstęp,
 • – Animator zabaw dziecięcych,
 • – Taniec w animacji,

Iwona

terapeuta behawioralny, nauczyciel wspomagający
Zdecydowanie, indywidualne podejście do dzieci, profesjonalizm – Iwona bardzo rzeczowo, ale również z empatią podchodzi do pracy z dziećmi, co czyni ją mozaikową terapeutką 🙂 W trakcie studiów na kierunku psychologii i Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego

Kursy i szkolenia
 • – Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 stopniowy modułowy kurs bazowy – szkolenie w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego,
 • – Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania – szkolenie w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego,
 • – Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi – szkolenie w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego,
 • – AAC: Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikacji,

Aneta

pomoc nauczyciela, fizjoterapeuta
Zaangażowana to mało powiedziane.. Aneta to nasz wolontariusz roku, doceniony posadą w grupie 1 😉

Jola

pomoc nauczyciela
Wielka wrażliwość, optymizm – Jola z uśmiechem i energią wspomaga pracę w grupie 1

Kursy i szkolenia
 • – Szkolenie „Dr Myśli główka” – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi,
 • – Szkolenie „Zmysłolandia” – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi,
 • – Muzyka i ja – metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss,
 • – Sensoplatyka® – wstęp,
 • – Animator zabaw dziecięcych,
 • – Taniec w animacji,

Magda

pomoc nauczyciela
Wspólnie z Kasią P. tworzą w grupie 4 fantastyczny, pozytywny duet 🙂

Kursy i szkolenia
 • – Szkolenie z zakresu ortooptyki,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Studia w zakresie przygotowania pedagogicznego – w trakcie,

Agnieszka

mgr fizjoterapii
Bezkompromisowa i energetyczna, z uśmiechem i wielkim zaangażowaniem podchodzi do każdego dziecka, dzięki czemu ma z nim świetny kontakt. Posiada wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi certyfikatami.

Kursy i szkolenia
 • – Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe,
 • – Integracja Sensoryczna I i II stopień,
 • – DNS (dynamiczna nerwowo – mięśniowa stabilizacja),
 • – Metoda PNF – kurs podstawowy – Certyfikat IPNFA,
 • – Metoda Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej – I i II stopień,
 • – Kinesiology Taping,
 • – Szkolenie w zakresie stosowania ortezy dynamicznej DUNAG02.

Marta

mgr fizjoterapii, terapeuta SI
Spokojna, ale stanowcza i bardzo profesjonalna. Z dużym zaangażowaniem i ciepłem podchodzi do każdego dziecka. Pracuje w zawodzie fizjoterapeuty ponad 6 lat.

Kursy i szkolenia
 • – kurs PNF,
 • – Integracja Sensoryczna I i II stopień,
 • – kurs metodą S-E-T, Kinesiology Taping,
 • – Kompleksowa terapia obrzęku,
 • – Terapia Funkcjonalna,
 • – kurs Thera Band,
 • – szkolenie z zakresu aktywnej rehabilitacji ON,
 • – Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka (AM we Wrocławiu),
 • – kurs pedagogiczny.
 • – kurs terapii neurotaktylnej,
 • – zastosowanie ortezy dynamicznej DUNAG 02 – 3 stopnie
 • – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz,
 • – szkolenie z zakresu masażu funkcyjnego i poprzecznego,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,

Damian

fizjoterapeuta
Oprócz zajęć na sali, prowadzi też fizjoterapię na basenie. Damian to 100% mozaiki w mozaice. Zawsze uśmiechnięty i chętny do pomocy, ma niesamowite pomysły, które na dodatek chętnie wprowadza w życie.

Kursy i szkolenia
 • – Zastosowanie ortezy dynamicznej DUNAG 02 – 3 stopnie,
 • – Kurs podstawowy MAKATON,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – Szkolenie – Terapia Czaszkowo-Krzyżowa – Fundacja Promyk Słońca; moduł I, II i III,

Natalia W.

fizjoterapeutka, terapeutka SI
W naszym zespole fizjoterapeutycznym nie ma słabych ogniw, czego Natalia jest kolejnym dowodem. Bardzo profesjonalna, doskonale przygotowana do pracy z dziećmi – pod kątem merytorycznym i ze względu na wrodzoną empatię, oraz radosne usposobienie.

Kursy i szkolenia
 • – NDT-Bobath
 • – PNF podstawowy
 • – PNF w pediatrii
 • – Masaż Shantala – kurs instruktorski
 • – Zastosowanie ortez dynamicznych DUNAG 02
 • – Terapia Neurotaktylna
 • – Kinesiotaping podstawowy z rozszerzeniem
 • – Integracja Sensoryczna,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,

Dobromir

fizjoterapeuta
mimo ogromnego doświadczenia i bardzo wysokich kwalifikacji skromny i z fantastycznym podejściem do dzieci – w 100% mozaikowy fizjoterapeuta.

Kursy i szkolenia
 • – Terapia neurorozwojowa NDT Bobath
 • – NDT Bobath Baby
 • – PNF
 • – PNF w pediatrii
 • – Kurs w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej Dunag 02
 • – Kinesiology taping
 • – Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych; spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • – Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych; kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • – Metoda ruchu rozwijającego wg. W. Sherborne

Przemek

fizjoterapeuta
Siła spokoju, doświadczenie i wysokie kwalifikacje, no i oczywiście świetne podejściem do dzieci 🙂

Kursy i szkolenia
 • – Kurs masażu leczniczego,
 • – Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym,
 • – Wieloletnia praktyka w szpitalu na oddziale neurologicznym,

Renata

neurologopeda, AAC
Bardzo duża wiedza i doświadczenie połączone z niezwykłym podejściem do dzieci – Renata ma sposób na każde dziecko, by w sposób umiejętny łączyć terapię z zabawą – to daje najlepsze efekty!

Kursy i szkolenia
 • – AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących,
 • – Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie,
 • – „Manipulacje ustno – twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy i redukujące ból” – autorski program dr Anny Regner – część druga
 • – Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno – twarzowych – warsztaty – dr Anna Regner,
 • – Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień – dr Magdalena Grycman,
 • – Szkolenie z zakres diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” – dr Magdalena Grycman,
 • – Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania,
 • – Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • – Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) – zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy- warsztaty dr Aleksandry Łady,
 • – Pogłębianie relacji podczas zabawy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – szkolenie – Kamil Lodziński,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – szkolenie Fundacji Synapsis,
 • – szkolenie z obsługi PCEye Mini Tobii Dynavox (wykorzystania urządzenia do obsługi programów edukacyjnych oraz programów do komunikacji alternatywnej),
 • – Wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro w pracy z osobami niemówiącymi ( cz.1, cz. 2).,
 • – Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych. Trening nawyków celowej aktywności – szkolenie – Magdalena Cebula – Frąckowiak,,
 • – kurs elementarny z Systemu Językowo – Migowego,
 • – XIV Konferencja Piktogramy 2015 – Od kontaktu w interakcjach do rozwoju języka w przekazie wspomaganym AAC-Piktogramy,
 • – Autyzm. Jak rozpoznać wczesne symptomy i dlaczego im wcześniej, tym lepiej – szkolenie,
 • – Szkolenie z zakres diagnozy aac. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” – dr Magdalena Grycman,
 • – Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień – dr Magdalena Grycman,
 • – Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno – twarzowych – warsztaty – dr Anna Regner
 • – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących, A. Smyczek,
 • – Udział w konferencji „Wszyscy angażujemy się, komunikujemy i uczymy” – Susan Norwell,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji

Kasia G.

logopeda, oligofrenopedagog
Wrażliwość, odpowiednie przygotowanie, indywidualne podejście do dzieci – to tylko niektóre cechy, które charakteryzują Kasię. Świetnie się dogaduje i z dziećmi i z resztą zespołu.

Kursy i szkolenia
 • – Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia – praktyka bez teorii
 • – Obsługa tablicy interaktywnej
 • – terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowych
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji
 • – Wczesna interwencja logopedyczna

Klaudia

psycholog
Bardzo pozytywna i lubiana przez dzieci, dzięki czemu świetnie potrafi do nich dotrzeć. Z ogromnym zaangażowaniem pochyla się nad każdym dzieckiem, szukając dla każdego indywidualnie najlepszych rozwiązań.

Kursy i szkolenia
 • – Autyzm? Co Ty wiesz o autyzmie? Spektrum Auztyzmu i Zespół Aspergera w aspektach życia codziennego – konferencja,
 • – warsztaty Trening Umiejętności Społecznych,
 • – Podstawy Psychoterapii Behawioralnej,
 • – Przygotowanie pedagogiczne,
 • – Szkolenie: Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w ramach SUO,
 • – Kurs profilowania kryminalnego,

Ula

mgr pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny
Konkretna, doświadczona i bezkompromisowa, doskonale radzi sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, jak ADHD, zespół Aspergera czy autyzm. Doświadczenie zdobywa i podlega stałej superwizji u dr Magdaleny Skotnickiej-Chaberek (założycielki Centrum Neurorehabilitacji im, Z. i J. Dziurkowskich w Czeladzi, lekarza, psychologa, psychoterapeuty i superwizora dydaktyka CBT). Od 2013 członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Z. Bizonia w Warszawie, uczestniczka licznych szkoleń w ramach międzynarodowego programu ERASMUS+.

Kursy i szkolenia
 • – Metody i techniki pracy socjoterapeutycznej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania
 • – Agresja i autoagresja – sposób odreagowania i ucieczki od problemów
 • – Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji
 • – Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – etap 1
 • – Seksualność pacjenta jako wyzwanie w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego
 • – Samobójstwa – przyczyny, uwarunkowania, diagnoza zjawiska
 • – Trening interpersonalny
 • – Kurs – „Co i jak obserwować w klasie?”
 • – Metody twórczej resocjalizacji
 • – Kierownik wycieczek szkolnych
 • – Zbudować przymierze. Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami
 • – Szkolenia opracowane i przeprowadzone osobiście w ramach współpracy z OKKO w Radomiu: „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach edukacyjnych”
 • – Autorska prelekcja – „Kreatywny nauczyciel – zaangażowany uczeń – zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych na lekcji”
 • – Udział w Międzynarodowym Kongresie „Wielość w jedności” zorganizowanym przez PTTPB im. Z. Bizonia, Warszawa 2016
 • – Warsztaty dla terapeutów i rodziców z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych ADHD
 • – Warsztaty dla terapeutów i rodziców z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych zespół Aspergera
 • – Warsztaty dla terapeutów i rodziców z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych autyzm
 • – Warsztaty dla terapeutów i rodziców z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych zaburzenia językowe
 • – uczestniczka programu profilaktycznego zapobiegającego HIV organizowanego przez MONAR

Ula M.

neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog
Nietuzinkowa i bardzo konkretna, posiada ogromne doświadczenie i bardzo wysokie kwalifikacje, miedzy innymi w zakresie psychoterapii w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Kursy i szkolenia
 • – Studium zaburzeń mowy i psychoterapii – mózgowe porażenie dziecięce,
 • – Studium zaburzeń mowy i psychoterapii – Afazja,
 • – Metoda wspierania rozwoju wg Dennisona (I i II stopień),
 • – Dysleksja rozwojowa,
 • – Profilaktyka logopedyczna,
 • – Terapia logopedyczna dzieci z MPDz,
 • – Diagnoza i terapia jąkania,
 • – Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 • – Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami,
 • – Terapia jąkania,
 • – Logorytmika w pracy,
 • – Problemy diagnozy terapii logopedycznej dzieci z upośledzeniem umysłowym w st. znacznym i głębokim,
 • – Problemy dzieci uszkodzonych neurologicznie w ujęciu Vojty, NDT Bobath, Castillo Moralesa, oraz SI,
 • – Metoda dobrego startu,
 • – Nowoczesne techniki uczenia się,
 • – Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niesłyszącymi,
 • – Wprowadzenie standardów diagnostycznych w logopedii,
 • – Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji,
 • – Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji,
 • – Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dysleksji rozwojowej,
 • – Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej,
 • – Wczesne wspomaganie dziecka z problemami rozwojowymi,
 • – Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole,
 • – Rozszczepy podniebienia – diagnoza i terapia logopedyczna,
 • – Słuch fonemowy, fonetyczny.
 • – Diagnoza, testy diagnostyczne, Język uczuć – komunikacja empatyczna,
 • – Oddziaływanie diagnostyczne i postdiagnostyczne wobec dziecka z wadą słuchu oraz dziecka niedowidzącego,
 • – Badania przesiewowe narządów zmysłu,
 • – Racjonalna terapia zachowania,
 • – Neurostymulacja rozwoju dziecka (etap I i II),
 • – Diagnoza i terapia dysglosji,
 • – Logopedia śląska w teorii i praktyce,
 • – Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym”.
 • – Metody dr Dennisona,
 • – Diagnoza psychopedagogiczna w praktyce czyli jak patrzeć na dziecko, by optymalnie konstruować program jego terapii,
 • – Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami,
 • – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka,
 • – Nauka czytania krok po kroku,
 • – Dziecko z FAS w diagnostyce i pomocy psychologicznej,
 • – Implanty ślimakowe – bezpieczna i skuteczna technologia leczenia uszkodzeń słuchu,
 • – Diagnoza i terapia dyzartrii,
 • – Makaton – program rozwoju komunikacji,
 • – Dysfagia – diagnoza i terapia u dzieci od 0-6 r.ż.

Dorota

mgr pedagog, oligofrenopedagog/pedagog specjalny, socjoterapeuta
Pogodna i bardzo kontaktowa, bez problemu znajduje wspólny język z każdym dzieckiem. Prowadzi zajęcia z zastosowaniem terapii poznawczo-behawioralnej. Posiada wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje.

Kursy i szkolenia
 • – Certyfikat trenera metody Wideotreningu Komunikacji przyznany przez Associate Intensive Thuisbehandeling Holandia oraz Fundację Plus
 • – Certyfikat nr 2014/20 “Badanie QEEG – Terapia BFB” /NEUROSTIMULUS/
 • – Szkolenie I i II stopnia “Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato” /Fundacja PRODESTE/
 • – specjalistyczne szkolenie “Specjalistyczny Program Diagnostyki i Terapii – Sensor-Komplex” /Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej/
 • – 60 godzinne warsztaty nt. „Umiejętność skutecznego radzenia sobie z agresją własną i agresją wśród dzieci i młodzieży”
 • – Szkolenie upoważniające do prowadzenia programu profilaktyki przeciw uzależnieniu od grup destrukcyjnych „Antymanipulacja”
 • – Ukończenie kursu I i II stopnia w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona
 • – Certyfikat ukończenia kursu „ORGINAL PLAY – Pierwotna zabawa” /dr O. Fred Donaldson (USA)/
 • – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” /rekomendacja – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN/
 • -„Rodzeństwo bez rywalizacji” /rekomendacja – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN/
 • – „Jak mówić do nastolatków aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”
 • – szkolenie „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki” /ARCAN/
 • – „Trening kompetencji budowania i rozwijania relacji z osobą w kryzysie”
 • – warsztaty „Choroba psychiczna w przestrzeni miejskiej – Sztuka jako obszar porozumienia”
 • – szkolenie „Alternatywne metody pracy z ciałem i umysłem z wykorzystaniem choreoterapii”
 • – szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” /SYNAPSIS/
 • – szkolenie „Trudne zachowania u osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie” /SYNAPSIS/
 • -szkolenie w zakresie rehabilitacji osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
 • – szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu”
 • – szkolenie „Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” /Polski Instytut Ericksonowski/
 • – szkolenie „Psychoterapia depresji” /Prof. Camillo Loriedo (Rzym)/
 • – warsztaty „Praca ze snem” /PERSONAM IN VADE/
 • – szkolenie „Śmierć i żałoba u ucznia – zasady działania w szkole po śmierci naturalnej, samobójczej. Wspieranie uczniów w żałobie”
 • – Certyfikat „Trening improwizacji dla trenerów coachów i liderów”
 • – warsztat psychologiczno – rozwojowy „Technika Aleksandra”
 • -kurs „Uczeń z trudnościami w uczeniu się ortografii o charakterze dysortograficznym w starszym wieku szkolnym” /Wojewódzki Ośrodek Metodyczny/
 • – szkolenie „Terapia uczniów z dysleksją rozwojową – nowe techniki uczenia się” /Polskie Towarzystwo Dysleksji/
 • — szkolenie „Metodyczne i psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS” /Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej/
 • -szkolenie „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse” – /Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE/
 • – „Ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne”
 • – „Diagnoza i działania postdiagnostyczne w stosunku do uczniów z wadami zmysłów” /
 • -„Diagnozowanie i zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki” /Polskie Towarzystwo Dysleksji/
 • -godzinny kurs „Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej” /Poradnia Specjalistyczna Nadpobudliwości Psychoruchowej/
 • -Warsztaty przygotowujące do realizacji zajęć profilaktycznych dla młodzieży „Przeciw handlowi kobietami”.

Marta K.

terapeutka met. Halliwick, pomoc nauczyciela
Empatia i pozytywna energia pomaga Marcie doskonale pracować z naszymi dzieciakami zarówno w placówce jak i na basenie.

Kursy i szkolenia
 • – szkolenie Halliwick,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Kinesiology Taping KT1, KT2,

Ania

Front line – recepcja
Solidna, pogodna, koordynuje pracę Centrum Terapii i Rehabilitacji. Zawsze z uśmiechem wita dzieci i rodziców uczęszczających na zajęcia 🙂

Pani Jadzia

dba o czystość naszych pomieszczeń
Sumienna i obowiązkowa. Czuwa nad ładem i porządkiem we wszystkich mozaikowych pomieszczeniach. Dzięki niej nauka i zabawa to czysta 🙂 przyjemność 🙂
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mozaikaf/public_html/wp-includes/functions.php on line 3786