Ładowanie strony

Metody


Fizjoterapia


NDT Bobath


Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia.


PNF


Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych, takich jak prawidłowe chodzenie i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie ekstero i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym.


Rehabilitacja z zastosowaniem ortezy DUNAG02


Orteza rehabilitacyjna Dunag02 składa się z kamizelki, spodenek, podpór kolanowych i stopnych, oraz naciągów. Istotą stosowania tej ortezy jest umiejętne rozmieszczenie naciągów, w celu uzyskania optymalnego, zgodnego z koncepcją terapeuty obraz biomechaniczny ciała pacjenta i związany z tym określony wzorzec ruchowy.


Terapia taktylna


Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku. Głównym założeniem tej terapii jest dostarczanie kontrolowanej liczby bodźców sensorycznych w szczególności dotykowych i proprioreceptywnych w tak sposób, by dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców.


Metoda Halliwick


Jest rewelacyjną i unikalną metodą terapii wodnej i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi. Koncepcja opiera się na przekonaniu, że zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy i językowy. W trakcie terapii możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż w warunkach tzw. normalnych na ladzie.


Kinesiology Taping


Metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape.


W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.


Pozostałe terapie


Integracja Sensoryczna


To zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu.


 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca


Oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.
W terapii AAC korzystamy z nowoczesnych technologii:
– PC Eye Go – jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania komputerem za pomocą ruchów gałek ocznych. Umożliwia wykonywanie wszystkich funkcji myszy komputerowej. W połączeniu z aplikacją Attention and Looking odkrywa nowe, ogromne możliwości komunikacji i edukacji dzieciom, które nie są w stanie manipulować myszą.
– Big Mack – Komunikator z dużą powierzchnią aktywacji. BigMack może przechowywać pojedynczą wiadomość. Później może być ona odtwarzana poprzez pojedyncze naciśnięcie. Nagrywanie jest bardzo łatwe, można więc używać BigMacka nawet do zapisywania notatek głosowych.
– Smoothie 75 – zaprojektowany tak, by reagować na dotyk na całej jego powierzchni, wymagana jest niewielka siła nacisku. Z powodzeniem zastępuje mysz komputerową.
– Interaktywny Album – Album na zdjęcia z możliwością nagrywania komunikatów osobno dla każdego zdjęcia – Klawiatura Big Keys LX – duże klawisze o wielkości 2,54 cm oraz kontrastowe znaki na białym lub kolorowym tle sprawiają, że może ona być szczególnie pomocna dla osób słobowidzących, dla osób rozpoczynających pracę z komputerem czy dzieci, a także dla osób mających problemy z obsługą tradycyjnej klawiatury ze względu na niedowłady czy porażenia.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mozaikaf/public_html/wp-includes/functions.php on line 3786