Ładowanie strony

Kadra

Wszyscy pracownicy Mozaiki są dobrze przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie – posiadają nie tylko wszechstronną wiedzę, ale przede wszystkim wieloletnią praktykę. W Fundacji pracują specjaliści z zakresu: logopedii, neurologopedii, psychologii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, edukacji dzieci autystycznych, komunikacji alternatywnej, rehabilitacji narządów ruchu, surdopedagogiki, tyflopedagogiki. Nauczyciele, terapeuci i wychowawcy ściśle współpracują ze sobą, stwarzając odpowiednie sytuacje, w których podopieczni mogą wykorzystać wszelkie posiadane predyspozycje i zdolności.

Cały nasz Zespół uczestniczy w licznych szkoleniach, wynikających z bieżących potrzeb naszych podopiecznych, m.in.:

– szkolenia z Fundacją Synapsis dotyczące edukacji, terapii i trudnych zachowań dzieci z autyzmem
– szkolenie z psychologiem, seksuologiem klinicznym na temat seksualności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– szkolenie z pierwszej pomocy
– szkolenie z ochrony danych osobowych

Agata Rozumek

Prezes Fundacji, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Waleczna i optymistyczna. Rekrutuje i stoi na czele kadry szkolno-przedszkolnej, od której wymaga nieszablonowego podejścia do nauczania. Entuzjastka pracy i życia z pasją 🙂 czuwa nad całym funkcjonowaniem Szkoły i Przedszkola. Wspólnie z Kamilą zajmuje się strategią rozwoju mozaikowych placówek i koordynuje projekty. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia angielska i studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i Kongresu Dyrektorów Placówek Niepublicznych.
W październiku 2019 została uhonorowana statuetką Lady Business Award – nagrodą dla kobiety przedsiębiorczej przyznawaną przez Lady Business Club – za przekucie osobistych wyzwań w sukces, za ciągły rozwój Mozaiki, która w bardzo realny, profesjonalny  i kompleksowy sposób wspiera już około setki dzieci i ich rodzin.

Kursy i szkolenia

 • Program Rozwoju Menadżerów ICAN Business Advisor / Harvard Business Review – pakiet szkoleń:
 • – Przywództwo
 • – Strategia i myślenie strategiczne
 • – Zarządzanie sobą
 • – Coaching
 • – Informacja zwrotna
 • – Budżetowanie
 • – Motywowanie pracowników
 • Ponadto:
 • Warsztaty Personal Leadership dla kadry zarządzającej
 • Warsztaty Personal Leadership Queen in Flow 

Kamila N.

Wiceprezes Fundacji, Dyrektor ds. finansowych i kadrowych

Empatyczna i konkretna, zarządza finansami całej placówki, zajmuje się rekrutacją kadry, zakupami, a także tworzeniem strategii dalszego rozwoju i koordynowaniem projektów. W trakcie studiów na kierunku Psychologii, uczestniczka Kongresu Dyrektorów Placówek Niepublicznych, Certyfikowany Menadżer Placówki Niepublicznej, ukończyła szereg szkoleń z zakresu finansów w Oświacie.

Klaudia M.

NEUROLOGOPEDA , TERAPEUTA AAC

Zawsze empatyczna i pozytywnie nastawiona do dzieci – współtworzy w Mozaice niepowtarzalną atmosferę.

Kursy i szkolenia

 • 1. Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych autorski program dr Anny Regner cz.1
 • 2. Kinesiotaping w logopedii
 • 3. Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „sprawdź, jak się porozumiewam” diagnoza, I i II stopień

Patrycja Wieczorek

Wychowawca

Dla Patrycji nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze pozytywnie nastawiona i pełna energii, ma z edukacji swoich podopiecznych tyle samo radości, co one

Kursy i szkolenia

 • – Pedagogika Opiekunczo- Resocjalizacyjna, studia,
 • – Kurs Asystenta Osoby Niepelnosprawnej,
 • – Oligofrenopedagogika- studia podyplomowe,
 • – Kurs Animatora Zabaw dla dzieci,
 • – Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Denisona,
 • – Szkolenia Animatorow Podworkowych (streetworking),
 • – Szkolenie dla Terapeutow metody Biofeedback I- go stopnia,
 • – Szkolenie „Bajkoterapia- bajki, ktore lecza”,
 • – Szkolenie „Wychowacza i terapeutyczna rola bajki w zyciu dziecka”,
 • – Szkolenie ” Arteterapia- zmyslami w emocje”,
 • – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne,
 • – Doradztwo Edukacyjno- Zawodowe, 
 • – Diagnoza i Terapia Ręki- kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym, 
 • – Certyfikowany Instruktor Jogi dla Dzieci

Sylwia

psycholog , pomoc nauczyciela

Miła i zawsze pomocna. Sylwia w swojej pracy wyznacza cel, do którego cierpliwie i uparcie dąży.

Kursy i szkolenia

 • – Ukończone studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku psychologia.
 • – Współuczestnik projektu badawczego „Osobowościowe uwarunkowania zachowań ekonomicznych”

Justyna Jaworska

fizjoterapeutka

Justyna to bardzo miła i przyjazna osoba, która jest uwielbiana przez swoich podopiecznych

Kursy i szkolenia

 • – Nowoczesne metody leczenia skolioz PILS,
 • – Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu,
 • – Kinesiotaping,
 • – Kurs I stopnia neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej,
 • – Terapia ręki w ujęciu globalnym poziom 1 i 2,
 • – Trener zajęć sensoplastyka,
 • – Nowoczesne metody leczenia skolioz PILS,
 • – Terapia manualna tkanek miękkich kurs praktyczny,
 • – Kinesiotaping,
 • – Kurs pierwszej pomocy,
 • – Kurs kierownika wypoczynku i wycieczek szkolnych

Renata Grzybowska

pomoc nauczyciela

Razem z Asią tworzą niesamowity TEAM, dzięki temu podopieczni czują się w ich towarzystwie jak w domu.

Mateusz N.

Pomoc Nauczyciela , oligofrenopedagog

Pewny siebie i z poczuciem humoru. Uwielbia swoją prace, która jak twierdzi sprawia mu ogromną przyjemność.

Martyna O.

Wychowawca, oligofrenopedagog

Uśmiech zawsze gości na twarzy Martyny. Osoba o wielkim sercu która posiada ciekawe pomysły do edukacji swoich podopiecznych

Kursy i szkolenia

 • – Ukończony kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia dający uprawnienia certyfikowanego terapeuty SI.
 • – Ukończony III modułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce.
 • – Uprawnienia terapeuty ręki.
 • – Uprawnienia terapeuty Integracji Bilateralnej.
 • – Uprawnienia do wykorzystywania narzędzia KORP dla diagnozy dzieci w wieku od 1. m-ca do 9.r.ż.
 • – Ukończony kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • – Ukończony kurs ortoptyki.
 • – Uprawnienia instruktora masażu Shantala.
 • – Ukończony kurs „Twórcze Metody Pracy”

Monika

nauczyciel, wychowawca, oligofrenopedagog

Współpracuje z Mozaiką od dłuższego czasu, z powodzeniem prowadząc pedagogiczne zajęcia indywidualne i grupowe. Nauczyciel z powołania, z fantastycznym podejściem do dzieci. Kreatywna i radosna.

Kursy i szkolenia

 • – szkolenie „Wspieranie rozwoju mowy dziecka”,
 • – udział w konferencji „Z teorii i praktyki dysfluencji mowy”,
 • – szkolenie „Komunikacja w edukacji – jak mówić, słuchać i kontaktować się z uczniem z poważnymi zaburzeniami procesu porozumiewania się”.
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,
 • – „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkloe/placówce, w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera,
 • – „Dokumentowanie pracy szkoły, w tym dokumentowanie przebiegu nauczania”,
 • – Metoda Dobrego Startu – sesja teoretyczna,
 • – „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jestem Osobą z Autyzmem – Dajcie Mi szansę”,
 • – warsztaty szkoleniowe „Interaktywne zasoby dydaktyczne w procesie uczenia się/nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • – kurs wspomagania ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • – warsztaty „Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia”,
 • – warsztaty „organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce”

Małgorzata Dziura

nauczyciel, wychowawca, oligofrenopedagog

Współpracuje z Mozaiką od dłuższego czasu, z powodzeniem prowadząc pedagogiczne zajęcia indywidualne i grupowe. Nauczyciel z powołania, z fantastycznym podejściem do dzieci. Kreatywna i radosna.

Kursy i szkolenia

 • – szkolenie „Wspieranie rozwoju mowy dziecka”,
 • – udział w konferencji „Z teorii i praktyki dysfluencji mowy”,
 • – szkolenie „Komunikacja w edukacji – jak mówić, słuchać i kontaktować się z uczniem z poważnymi zaburzeniami procesu porozumiewania się”.
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,
 • – „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkloe/placówce, w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera,
 • – „Dokumentowanie pracy szkoły, w tym dokumentowanie przebiegu nauczania”,
 • – Metoda Dobrego Startu – sesja teoretyczna,
 • – „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jestem Osobą z Autyzmem – Dajcie Mi szansę”,
 • – warsztaty szkoleniowe „Interaktywne zasoby dydaktyczne w procesie uczenia się/nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • – kurs wspomagania ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • – warsztaty „Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia”,
 • – warsztaty „organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce”,
 • – Szkolenie „Edukacja matematyczna dzieci”,
 • – Konferencja „Autyzm. Codzienność…Jak pomóc?”,
 • – Szkolenie „Bilateralna Integracja – Program Szkolny”,
 • – Szkolenie „ Pokochaj Autyzm – metody i techniki wykorzystujące zabawę podczas terapii dzieci z autyzmem”,
 • – Szkolenie „Mój pierwszy program – nauka kodowania dla dzieci w szkołach podstawowych”,
 • – Szkolenie „Liczę, poznaję, programuję – nauka kodowania dla najmłodszych”,
 • – Szkolenie „Rodzice parterami szkoły, przedszkola, żłobka. Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych”,
 • – Szkolenie „Edukacja artystyczna poprzez formy słowne, ruchowe i teatralne”,
 • – Szkolenie „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”,
 • – Szkolenie „Metoda globalnego czytania”,
 • – Warsztaty „Zabawy przygotowujące do nauki pisania”,
 • – Szkolenie „Twórcza gimnastyka dla ucznia i dla smyka”,
 • – Warsztaty „Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i pisania na zajęciach specjalistycznych”,
 • – Warsztaty „Choreoterapia w pracy z dziećmi i z młodzieżą”,
 • – Warsztaty „Praktyczne zastosowanie muzykoterapii w pracy z dziećmi i z młodzieżą na różnym etapie rozwoju”,
 • – Konferencja „Bajkoterapia, muzykoterapia i arteterapia w zakresie sztuk plastycznych w pracy z dziećmi”,
 • – Szkolenie „Kodowanie dla dzieci z wykorzystaniem maty i instrumentów muzycznych”,
 • – Szkolenie „Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem systemu Numicon”,
 • – Szkolenie „Sieć szkół uczestniczących w programie Aktywna tablica 2019”,
 • – Szkolenie „Brykanki maluchy świętują”,
 • – Szkolenie „Inspirator Panny Zającówny”,
 • – Kurs „Edukacja wideo w prostych krokach – przygotowanie filmów na potrzeby zdalnego nauczania”,
 • – Warsztaty „Wykorzystanie aplikacji multimedialnych w pracy nauczyciela”,
 • – Szkolenie „Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów klas 1-3”,
 • – Warsztaty „Kompetencje kluczowe – kodowanie z matą”,
 • – Wideokonferencja „Jak w sposób twórczy pracować z lekturą z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych”,
 • – Wideokonferencja „Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego z uwzględnieniem pracy zdalnej”,
 • – Wideokonferencja „Indywidualizacja pracy z uczniem z trudnościami w nauczaniu zdalnym”,
 • – Konferencja „Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej”,
 • – Szkolenie „Pozytywna Dyscyplina w żłobku, przedszkolu i szkole – pierwsze kroki”,
 • – Kurs „Nauczyciel przyszłości – Scratch”,
 • – Kurs „Nauczyciel przyszłości – Narzędzia Online”,
 • – Szkolenie „Canva od podstaw – innowacyjny nauczyciel”,
 • – Warsztaty „Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall”,
 • – Wideokonferencja „Platformy zdalnego nauczania w edukacji szkolnej”,
 • – Warsztaty „Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela”,
 • – Szkolenie „Canva 2.0 – projekty innowacyjnego nauczyciela”,
 • – Warsztaty „Tworzenie filmów edukacyjnych, obsługa programów graficznych i muzycznych”,
 • – Szkolenie „Matematyka intuicyjna w opracowaniu mgr Karoliny Pol jako metoda przeprowadzenia dziecka przez proces od myślenia konkretnego po myślenie abstrakcyjne”,
 • – Wideokonferencja „Przyjazna edukacja – planowanie pracy z zapewnieniem jakości kształcenia,
 • Webinaria:
 • – „Edukacja wczesnoszkolna zdalnie? Jak pracować zdalnie w nowej sytuacji z dziećmi z klas I-III”,
 • – „Edukacja zdalna na specjalne zamówienie”,
 • – „Jak oceniać w edukacji zdalnej?”,
 • – „Praca zdalna na platformie LearningApps”,
 • – „Shortcut inspiruje. Praktyczne porady filmowe”,
 • – „TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym”,
 • – „Edukacja zdalna a mój warsztat pracy i moje myślenie o uczeniu (się). Jak wykorzystam doświadczenie szkoły online do końca roku szkolnego oraz po powrocie do szkoły offline?”,
 • – „KURS – szkoła w sieci”,
 • – „Wychowanie bez rywalizacji – czy to możliwe?” z Pozytywnej Dyscypliny,
 • – „TUS – terapia czy wspólna przygoda”,
 • – „Zasady redagowania dokumentów tekstowych i tworzenia prezentacji multimedialnych”,
 • – „Logorytmika w pracy z dziećmi – część praktyczna”,
 • – „Rewalidacja indywidualna w procesie zdalnego nauczania”,
 • – „Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów”

Edyta Hetmańczyk

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog

Zaradna i uśmiechnięta. Jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna. Bezkompromisowo, a jednocześnie z ogromną empatią pilnuje ustalonych w klasie zasad i reguł 🙂 Dzieciaki wiedzą, że z Panią Edytą można zarówno świetnie się bawić, jak i rzetelnie pracować.

Kursy i szkolenia

 • – kurs terapii behawioralnej
 • – warsztat – wybrane aspekty Integracji Sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej,
 • – „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera,
 • – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,
 • – warsztaty szkoleniowe „Interaktywne zasoby dydaktyczne w procesie uczenia się/nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • – udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi szansę”,
 • – warsztat – „Jak zorganizować środowisko szkolne dla potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu?”,
 • – warsztat – „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce”
 • – warsztat – „Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia?”,
 • – WARSZTAT- Wybrane Aspekty Integracji Sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej
 • – SZKOLENIE w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • – KURS Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce w tym z autyzmem oraz zespołem Aspergera
 • – Szkolenie MAKATON
 • – SZKOLENIE- Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z Autyzmem
 • – KURS- Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • – WARSZTAT- Interaktywne zasoby dydaktyczne w procesie uczenia / nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • – KURS- Trudne zachowania u osób z autyzmem- model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie
 • – WARSZTAT- szkoleniowy „Jak zorganizować środowisko szkolne dla potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu?”
 • – WARSZTAT-„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce”
 • – WARSZTAT-szkoleniowy „Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia?”,
 • – WARSZTAT ”Edukacja matematyczna dzieci Według koncepcji prof.dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • – SZKOLENIE METODYCZNE- „AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”
 • – Bilateralna Integracja-Program Szkolny „ Rodzice partnerami szkoły, przedszkola, żłobka. Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych”
 • – SZKOLENIE- „ Pokochaj Autyzm- metody i techniki wykorzystujące zabawę podczas terapii dzieci z autyzmem”
 • – SZKOLENIE-„Liczę poznaję, programuję-nauka kodowani dla najmłodszych”
 • – SZKOLENIE-„Mój pierwszy program- nauka kodowania dla dzieci w szkołach podstawowych”
 • – Udział w III Konferencji Integracyjnej i interdyscyplinarnej „ Wspólnie przełamujemy bariery”
 • – Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jestem Osobą z Autyzmem – Dajcie Mi szansę”,
 • – SEMINARIUM- Emocje w życiu dziecka
 • – SZKOLENIE- Metoda globalnego czytania
 • – Warsztat- Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i pisania na zajęciach specjalistycznych
 • Webinaria:
 • – „Edukacja zdalna a mój warsztat pracy i moje myślenie o uczeniu (się). Jak wykorzystam doświadczenie szkoły online do konĆa roku szkolnego oraz po powrocie do szkoły offline?’
 • – „ Coś z niczego, czyli jak być kreatywnym nauczycielem edukacji przedszkolnej.”
 • – „Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”
 • – „ Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego z uwzględnieniem pracy zdalnej”
 • – „ jak rozpocząć przygodę z TUS”
 • – „ TUS- terapii czy wspólna przygoda”
 • – „ TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • – SZKOLENIE online-„ Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”

Agnieszka Wódkiewicz

Wychowawca , Instruktor Jogi dla Dzieci

Wiedza i doświadczenie, empatia i pozytywna energia. Stoi na czele grupy maluchów doskonale
wydobywając ich edukacyjny potencjał przez kreatywną zabawę.

Kursy i szkolenia

 • – Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w grupie przedszkolnej,
 • – Diagnoza przedszkolna-wspieranie dzieci 5-letnich w osiąganiu gotowości szkolnej,
 • – Upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży kluczem do ich sukcesu w nauce i życiu codziennym,
 • – Prawa dziecka w przedszkolu,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,
 • – Wykorzystanie obcojęzycznych piosenek,wyliczanek i zabaw w poszerzaniu horyzontów kulturowych małego dziecka,
 • – Alternatywne metody pracy z dziećmi przedszkolnymi na podstawie programu Świat przedszkolaka,
 • – Rozwijanie wyobrażni i ekspresji twórczej dzieci na zajęciach artystycznych-Teatr na pustej podłodze,
 • – Origami narzędziem integracji-terapia przez sztukę,
 • – Wykorzystanie elementów glottodydaktyki w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania,
 • – Arteterapia-sztuka stymulująca rozwój ucznia z trudnościami w nauce,
 • – Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie materiałów do jej wykorzystania,
 • – Baśń jako jeden ze sposobów poznania rzeczywistości i praw nią rządzących,
 • – Przez dziurkę od klucza-wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych do obserwacji przyrodniczych,
 • – Inteligencja emocjonalna współczesnego dziecka (WSiP)-konferencja,
 • – Zabawa bawi, uczy, wychowuje (MAC Edukacja),
 • – Nagrody, kary, pochwały, czyli dylematy wychowawcze rodziców i nauczycieli (Logos)-warsztaty,
 • – Wspieranie rozwoju ucznia z wykorzystaniem ćwiczeń Metody Kinezjologii Edukacyjnej,
 • – Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole.Jak pracować z małym dzieckiem? (WOM)-warsztaty,
 • – Neurodydaktyka-co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się dziecka,
 • – Wartość terapeutyczna zajęć technicznych,
 • – Język obcy w edukacji przedszkolnej. Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego,
 • – Gry i zabawy ruchowe – praktyczne wskazówki,
 • – Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w wieku przedszkolnym,
 • – Wielkanoc – tradycje i zwyczaje,
 • – Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu? (MAC edukacja),
 • – Przestrzeganie prawa przez uczniów/wychowanków oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa,
 • – Obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
 • – Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych,
 • – Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
 • – Jestem osobą z autyzmem-dajcie mi szansę (Międzynarodowa Konferencja Naukowa),
 • – Nowa podstawa programowa 2017- Wychowanie przedszkolne,
 • – Muzyka i ja – metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss,
 • – Programuj od najmłodszych lat-kurs,
 • – Terapia ręki jako element terapii zajęciowej-moduł I,
 • – Metoda globalnego czytania Gleena Domana,
 • – AAC-wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci,
 • – Logorytmika w pracy z dziećmi,
 • – Terapia behawioralna w teorii i praktyce-kurs bazowy (3-modułowy),
 • – Kurs instruktora -Joga dla dzieci,
 • – Terapia bilateralna-program szkolny – kurs

Paulina

nauczyciel, oligofrenopedagog

Uśmiech, konsekwencja, pozytywna energia… czyli dream-team z Paulą w grupie 7 😉

Kursy i szkolenia

 • – szkolenie „Zrozumieć dziecko z FAS”
 • – szkolenie „Interwencje kryzysowe”,
 • – szkolenie Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
 • – warsztaty z bajkoterapii,

Mariola Abud

Wychowawca, Oligofrenopedagog

Miła i konsekwentna w działaniu. Oaza spokoju, swoim ciepłem obdarza każdego – małych i dużych Mozaikowiczów 🙂

Kursy i szkolenia

 • – Muzykoterapia,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne startegie – Fundacja Synapsis,
 • – Muzykoterapia,
 • – Program rozwoju komunikacji MAKATON,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem- Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania u osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie- Fundacja Synapsis,
 • – Pokochaj Autyzm- metody i techniki wykorzystujące zabawę podczas terapii dzieci z autyzmem- Agnieszka Cieplik ,
 • – AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się – Alina Smyczek

Bartosz

nauczyciel, oligofrenopedagog, Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Doświadczenie, konsekwencja, jasne zasady.. Bartek i Tomek tworzą w grupie 3 świetny team

Kasia D.

nauczyciel, oligofrenopedagog

Ma w sobie mnóstwo ciepła i empatii, a jednocześnie jest pełna energii i zawsze uśmiechnięta. Doskonale dogaduje się i z dzieciakami i z resztą zespołu.

Kursy i szkolenia

 • – Muzykoterapia,
 • – Komunikacja Interpersonalna,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,

Joanna Ciborska – Dworak

Wychowawca, oligofrenopedagog

Empatia level expert. Do tego doświadczenie i wiedza…i mamy fantastyczną nauczycielkę w zespole rewalidacyjnym.

Kursy i szkolenia

 • – Muzykoterapia,
 • – Program komunikacji MAKATON,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – szkolenie z obsługi PCEye Mini Tobii Dynavox (wykorzystania urządzenia do obsługi programów edukacyjnych oraz programów do komunikacji alternatywnej),
 • – Plan aktywności jako metoda wspomagająca edukację i pracę terapeutyczną dziecka ze spektrum autyzmu,
 • – Warsztaty – „Zabawa Inspirująca Rozwój”,
 • – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących, A. Smyczek,
 • – Udział w konferencji „Wszyscy angażujemy się, komunikujemy i uczymy” – Susan Norwell,
 • – Asystent Osoby Niepełnosprawnej – ,
 • – Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera (podyplomowka) – ,
 • – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (podyplomowka),
 • – kurs na kierownika wypoczynku i wycieczek szkolnych,
 • – Arteterapia – jak radzić sobie z trudnymi emocjami poprzez działania twórcze,
 • – Rozwijanie kreatywnego myślenia ucznia objętego zajęciami specjalistycznymi,
 • – Narkotyki i dopalacze – procedury postępowania i zalecane działania profilaktyczne,
 • – Ruch jako stymulator rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
 • – Rewalidacja indywidualna w procesie zdalnego nauczania,
 • – Alternatywne miejsca edukacji ekologicznej,
 • – Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Teatr dla dzieci i nie tylko….. –
 • – Jak w sposób twórczy pracować z lekturą z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych Organizacja i realizuje kształcenia specjalnego z uwzględnieniem pracy zdalnej –
 • – Dziecięca akademia twórczości. Plastyka eksperymentalna,
 • – Szkolenie z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,
 • – Zaopiekuj się złością, czyli narzędzia skutecznej komunikacji w przedszkolu spójne z ideą „Porozumienia bez przemocy” – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • – Liczę, poznaję, programuję – nauka kodowania dla najmłodszych,
 • – Bilateralna integracja – program szkolny,
 • – Rodzice partnerami szkoły, przedszkola, żłobka,
 • – Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • – Kompendium wiedzy o zmianach w oświacie dla nauczycieli,
 • – Pokochaj Autyzm- metody i techniki wykorzystujące zabawę podczas terapii dzieci z autyzmem,
 • – Mój pierwszy program – nauka kodowania dla dzieci w szkołach podstawowych,
 • – Edukacja matematyczna dzieci cz I

Ania

Logopeda kliniczny, Terapeuta AAC

Spokojna, dająca poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. W Fundacji zajmuję się wdrażaniem komunikacji alternatywnej współpracując z nauczycielem.

Kursy i szkolenia

 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Komunikacja alternatywna i wspomagająca – Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu,
 • – Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia Sprawdź, jak się porozumiewam” – diagnoza, I i II stopień – Szkolenie dr Magdaleny Grycman,
 • – Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej – Szkolenie Procentrum,
 • – Szkolenie z obsługi PCEye Mini Tobii Dynavox (wykorzystania urządzenia do obsługi programów edukacyjnych oraz programów do komunikacji alternatywnej),
 • – Szkolenie Susan Norwell – ” Wszyscy angażujemy, komunikujemy się i uczymy sie” Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta,
 • – Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. Centrum Metody Krakowskiej,
 • – AAC- alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji cz.1 – Alina Smyczek,
 • – Niemowlak u logopedy cz.1. – dr Marzena Machoś

Kamila Rydzyk

Pomoc nauczyciela, Muzykoterapueta, Instruktor Jogi dla Dzieci

Niespożyte pokłady energii Kamili spokojnie mogłyby napędzać małą elektrownię 😉 Muzykoterapia i Sensoplastyka to Jej ŻYWIOŁ!

Kursy i szkolenia

 • – Muzykoterapia,
 • – Program komunikacji MAKATON,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,
 • – Warsztaty „ Zabawa Inspirująca Rozwój” Przylądek Dobrej Nadziei,
 • – Międzynarodowa konferencja Naukowa „ Jestem osobą z autyzmem- Dajcie mi szansę”,
 • – Szkolenie Logorytmika- ruch, słuch, słowo,
 • – Szkolenie „Dr Myśli główka” – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi,
 • – Szkolenie „Zmysłolandia” – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi,
 • – Muzyka i ja – metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss,
 • – Sensoplatyka® – wstęp,
 • – Animator zabaw dziecięcych,
 • – Taniec w animacji,
 • – AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”,
 • – Jak się bawić z maluchami muzyką, tańcem i ruchem?,
 • – Kurs instruktora Jogi dla dzieci * Twórcza gimnastyka dla ucznia i dla smyka,
 • – Programuj od najmłodszych lat * Liczę, poznaję, programuję – nauka kodowania dla najmłodszych”,
 • – Kodowanie na dywanie,
 • – Na dywanie, z matą i kartką papieru- kodowanie dla najmłodszych,
 • – „Mój pierwszy program – nauka kodowania dla dzieci w szkołach podstawowych”,
 • – Animator czasu wolnego,
 • – Bilateralna integracja – program szkolny,
 • – Edukacja artystyczna poprzez formy słowne, ruchowe i teatralne,
 • – „Metoda globalnego czytania Glenna Domana”,
 • – Brykanki maluchy świętują * Praktyczne zastosowanie Muzykoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnym etapie rozwoju,
 • – Choreoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • – Bajkoterapia, Muzykoterapia i Arteterapia w zakresie sztuk plastycznych w pracy z dziećmi

Iwona

terapeuta behawioralny, nauczyciel wspomagający

Zdecydowanie, indywidualne podejście do dzieci, profesjonalizm – Iwona bardzo rzeczowo, ale również z empatią podchodzi do pracy z dziećmi, co czyni ją mozaikową terapeutką 🙂 W trakcie studiów na kierunku psychologii i Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego

Kursy i szkolenia

 • – Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 stopniowy modułowy kurs bazowy – szkolenie w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego,
 • – Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania – szkolenie w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego,
 • – Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi – szkolenie w ramach Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego,
 • – AAC: Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikacji,
 • – Terapia behawioralna w teorii i praktyce -3-MODUŁOWY KURS BAZOWY,
 • – Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej,
 • – Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • – Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej,
 • – Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • – Organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej,
 • – Techniki SAZ w pracy z grupą,
 • – Dokumentowanie i programowanie w SAZ.
 • – Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji.
 • – AAC: Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikacji.
 • – Organizator: Alina Smyczek
 • – Picture exchange communication system. Poziom 1.
 • – Pokochaj autyzm – metody i techniki wykorzystujące zabawę podczas terapii dzieci z autyzmem.
 • – Organizator: Adrian Borowik
 • – Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Organizator: Fundacja Pomoc autyzm.
 • – Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Organizator: Monika Zielińska

Aneta

Wychowawca

Zaangażowana to mało powiedziane.. Aneta to nasz wolontariusz roku, doceniony posadą w grupie 1 😉

Kursy i szkolenia

 • – Kurs- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne 
 • – Kurs – Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz 1
 • – Kurs –  Rozluznianie powięziowe w neurologii. Techniki Integracji Strukturalnej Anatomy Trains w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi 
 • – Szkolenie Bilateralnej Integracji – Program szkolny
 • – Szkolenie – Rozlużnianie mięśniowo -powięziowe dla masażystów 
 • – Szkolenie – Sensoryka w pracy z dziećmi zabawy na 7 zmysłów 

Jola

pomoc nauczyciela

Wielka wrażliwość, optymizm – Jola z uśmiechem i energią wspomaga pracę w grupie 1

Kursy i szkolenia

 • – Szkolenie „Dr Myśli główka” – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi,
 • – Szkolenie „Zmysłolandia” – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi,
 • – Muzyka i ja – metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss,
 • – Sensoplatyka® – wstęp,
 • – Animator zabaw dziecięcych,
 • – Taniec w animacji,

Magda

pomoc nauczyciela

Wspólnie z Kasią P. tworzą w grupie 4 fantastyczny, pozytywny duet 🙂

Kursy i szkolenia

 • – Szkolenie z zakresu ortooptyki,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Studia w zakresie przygotowania pedagogicznego – w trakcie,

Agnieszka

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Bezkompromisowa i energetyczna, z uśmiechem i wielkim zaangażowaniem podchodzi do każdego dziecka, dzięki czemu ma z nim świetny kontakt. Posiada wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi certyfikatami.

Kursy i szkolenia

 • – Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe,
 • – Integracja Sensoryczna I i II stopień,
 • – DNS (dynamiczna nerwowo – mięśniowa stabilizacja),
 • – Metoda PNF – kurs podstawowy – Certyfikat IPNFA,
 • – Metoda Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej – I i II stopień,
 • – Kinesiology Taping,
 • – Szkolenie w zakresie stosowania ortezy dynamicznej DUNAG02,
 • – Kinezjotaping w pediatrii,
 •  

 • – Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych, 
 •  

 • – Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, 
 •  

 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji, 
 •  

 • – Terapia behawioralna u dzieci z autyzmem, 
 •  

 • – Kurs udzielania pierwszej pomocy i automatycznej defibrylacji zewnętrznej, 
 •  

 • – Rozwój dziecka w okresie poniemowlecym, 
 •  

 • – Zaburzenia integracji sensorycznej w wieku przedszkolnym, 
 •  

 • – Rozwój sensoryczno-motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym, 
 •  

 • – Jak pomóc dziecku z zaburzona integracja sensoryczna? 
 •  

 • – Aktywności wspierające integrację sensoryczna, 
 •  

 • – Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
 •  

 • – Uczenie się, a integracja sensoryczna. 
 •  

Marta

mgr fizjoterapii, terapeuta SI

Spokojna, ale stanowcza i bardzo profesjonalna. Z dużym zaangażowaniem i ciepłem podchodzi do każdego dziecka. Pracuje w zawodzie fizjoterapeuty ponad 6 lat.

Kursy i szkolenia

 • – kurs PNF,
 • – Integracja Sensoryczna I i II stopień,
 • – Kompleksowa terapia obrzęku,
 • – Terapia Funkcjonalna,
 • – kurs Thera Band,
 • – szkolenie z zakresu aktywnej rehabilitacji,
 • – Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka (AM we Wrocławiu),
 • – kurs pedagogiczny.
 • – kurs terapii neurotaktylnej,
 • – zastosowanie ortezy dynamicznej DUNAG 02 – 3 stopnie
 • – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz,
 • – szkolenie z zakresu masażu funkcyjnego i poprzecznego,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – Kurs Podstawowy NDT Bobath 

Damian

fizjoterapeuta

Oprócz zajęć na sali, prowadzi też fizjoterapię na basenie. Damian to 100% mozaiki w mozaice. Zawsze uśmiechnięty i chętny do pomocy, ma niesamowite pomysły, które na dodatek chętnie wprowadza w życie.

Kursy i szkolenia

 • – Zastosowanie ortezy dynamicznej DUNAG 02 – 3 stopnie,
 • – Kurs podstawowy MAKATON,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,
 • – Szkolenie – Terapia Czaszkowo-Krzyżowa – Fundacja Promyk Słońca; moduł I, II i III,

Natalia W.

fizjoterapeutka, terapeutka SI

W naszym zespole fizjoterapeutycznym nie ma słabych ogniw, czego Natalia jest kolejnym dowodem. Bardzo profesjonalna, doskonale przygotowana do pracy z dziećmi – pod kątem merytorycznym i ze względu na wrodzoną empatię, oraz radosne usposobienie.

Kursy i szkolenia

 • – NDT-Bobath
 • – PNF podstawowy
 • – PNF w pediatrii
 • – Masaż Shantala – kurs instruktorski
 • – Zastosowanie ortez dynamicznych DUNAG 02
 • – Terapia Neurotaktylna
 • – Kinesiotaping podstawowy z rozszerzeniem
 • – Integracja Sensoryczna,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • – Trudne zachowania dzieci z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis,

Dobromir

fizjoterapeuta

mimo ogromnego doświadczenia i bardzo wysokich kwalifikacji skromny i z fantastycznym podejściem do dzieci – w 100% mozaikowy fizjoterapeuta.

Kursy i szkolenia

 • – Terapia neurorozwojowa NDT Bobath
 • – NDT Bobath Baby
 • – PNF
 • – PNF w pediatrii
 • – Kurs w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej Dunag 02
 • – Kinesiology taping
 • – Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych; spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • – Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych; kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • – Metoda ruchu rozwijającego wg. W. Sherborne

Przemek

fizjoterapeuta

Siła spokoju, doświadczenie i wysokie kwalifikacje, no i oczywiście świetne podejściem do dzieci 🙂

Kursy i szkolenia

 • – Kurs masażu leczniczego,
 • – Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym,
 • – Wieloletnia praktyka w szpitalu na oddziale neurologicznym,

Renata

neurologopeda, AAC

Bardzo duża wiedza i doświadczenie połączone z niezwykłym podejściem do dzieci – Renata ma sposób na każde dziecko, by w sposób umiejętny łączyć terapię z zabawą – to daje najlepsze efekty!

Kursy i szkolenia

 • – AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących,
 • – Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie,
 • – „Manipulacje ustno – twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy i redukujące ból” – autorski program dr Anny Regner – część druga
 • – Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno – twarzowych – warsztaty – dr Anna Regner,
 • – Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień – dr Magdalena Grycman,
 • – Szkolenie z zakres diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” – dr Magdalena Grycman,
 • – Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania,
 • – Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • – Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) – zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy- warsztaty dr Aleksandry Łady,
 • – Pogłębianie relacji podczas zabawy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – szkolenie – Kamil Lodziński,
 • – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – szkolenie Fundacji Synapsis,
 • – szkolenie z obsługi PCEye Mini Tobii Dynavox (wykorzystania urządzenia do obsługi programów edukacyjnych oraz programów do komunikacji alternatywnej),
 • – Wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro w pracy z osobami niemówiącymi ( cz.1, cz. 2).,
 • – Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych. Trening nawyków celowej aktywności – szkolenie – Magdalena Cebula – Frąckowiak,,
 • – kurs elementarny z Systemu Językowo – Migowego,
 • – XIV Konferencja Piktogramy 2015 – Od kontaktu w interakcjach do rozwoju języka w przekazie wspomaganym AAC-Piktogramy,
 • – Autyzm. Jak rozpoznać wczesne symptomy i dlaczego im wcześniej, tym lepiej – szkolenie,
 • – Szkolenie z zakres diagnozy aac. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” – dr Magdalena Grycman,
 • – Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień – dr Magdalena Grycman,
 • – Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno – twarzowych – warsztaty – dr Anna Regner
 • – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących, A. Smyczek,
 • – Udział w konferencji „Wszyscy angażujemy się, komunikujemy i uczymy” – Susan Norwell,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji

Kasia G.

logopeda, oligofrenopedagog

Wrażliwość, odpowiednie przygotowanie, indywidualne podejście do dzieci – to tylko niektóre cechy, które charakteryzują Kasię. Świetnie się dogaduje i z dziećmi i z resztą zespołu.

Kursy i szkolenia

 • – Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia – praktyka bez teorii
 • – Obsługa tablicy interaktywnej
 • – terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowych
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji
 • – Wczesna interwencja logopedyczna

Klaudia

psycholog

Bardzo pozytywna i lubiana przez dzieci, dzięki czemu świetnie potrafi do nich dotrzeć. Z ogromnym zaangażowaniem pochyla się nad każdym dzieckiem, szukając dla każdego indywidualnie najlepszych rozwiązań.

Kursy i szkolenia

 • – Autyzm? Co Ty wiesz o autyzmie? Spektrum Auztyzmu i Zespół Aspergera w aspektach życia codziennego – konferencja,
 • – warsztaty Trening Umiejętności Społecznych,
 • – Podstawy Psychoterapii Behawioralnej,
 • – Przygotowanie pedagogiczne,
 • – Szkolenie: Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w ramach SUO,
 • – Kurs profilowania kryminalnego,

Ula

mgr pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny

Konkretna, doświadczona i bezkompromisowa, doskonale radzi sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, jak ADHD, zespół Aspergera czy autyzm. Doświadczenie zdobywa i podlega stałej superwizji u dr Magdaleny Skotnickiej-Chaberek (założycielki Centrum Neurorehabilitacji im, Z. i J. Dziurkowskich w Czeladzi, lekarza, psychologa, psychoterapeuty i superwizora dydaktyka CBT). Od 2013 członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Z. Bizonia w Warszawie, uczestniczka licznych szkoleń w ramach międzynarodowego programu ERASMUS+.

Kursy i szkolenia

 • – Metody i techniki pracy socjoterapeutycznej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania
 • – Agresja i autoagresja – sposób odreagowania i ucieczki od problemów
 • – Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji
 • – Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – etap 1
 • – Seksualność pacjenta jako wyzwanie w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego
 • – Samobójstwa – przyczyny, uwarunkowania, diagnoza zjawiska
 • – Trening interpersonalny
 • – Kurs – „Co i jak obserwować w klasie?”
 • – Metody twórczej resocjalizacji
 • – Kierownik wycieczek szkolnych
 • – Zbudować przymierze. Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami
 • – Szkolenia opracowane i przeprowadzone osobiście w ramach współpracy z OKKO w Radomiu: „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach edukacyjnych”
 • – Autorska prelekcja – „Kreatywny nauczyciel – zaangażowany uczeń – zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych na lekcji”
 • – Udział w Międzynarodowym Kongresie „Wielość w jedności” zorganizowanym przez PTTPB im. Z. Bizonia, Warszawa 2016
 • – Warsztaty dla terapeutów i rodziców z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych ADHD
 • – Warsztaty dla terapeutów i rodziców z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych zespół Aspergera
 • – Warsztaty dla terapeutów i rodziców z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych autyzm
 • – Warsztaty dla terapeutów i rodziców z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych zaburzenia językowe
 • – uczestniczka programu profilaktycznego zapobiegającego HIV organizowanego przez MONAR

Ula M.

neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog

Nietuzinkowa i bardzo konkretna, posiada ogromne doświadczenie i bardzo wysokie kwalifikacje, miedzy innymi w zakresie psychoterapii w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Kursy i szkolenia

 • – Studium zaburzeń mowy i psychoterapii – mózgowe porażenie dziecięce,
 • – Studium zaburzeń mowy i psychoterapii – Afazja,
 • – Metoda wspierania rozwoju wg Dennisona (I i II stopień),
 • – Dysleksja rozwojowa,
 • – Profilaktyka logopedyczna,
 • – Terapia logopedyczna dzieci z MPDz,
 • – Diagnoza i terapia jąkania,
 • – Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 • – Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami,
 • – Terapia jąkania,
 • – Logorytmika w pracy,
 • – Problemy diagnozy terapii logopedycznej dzieci z upośledzeniem umysłowym w st. znacznym i głębokim,
 • – Problemy dzieci uszkodzonych neurologicznie w ujęciu Vojty, NDT Bobath, Castillo Moralesa, oraz SI,
 • – Metoda dobrego startu,
 • – Nowoczesne techniki uczenia się,
 • – Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niesłyszącymi,
 • – Wprowadzenie standardów diagnostycznych w logopedii,
 • – Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji,
 • – Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji,
 • – Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dysleksji rozwojowej,
 • – Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej,
 • – Wczesne wspomaganie dziecka z problemami rozwojowymi,
 • – Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole,
 • – Rozszczepy podniebienia – diagnoza i terapia logopedyczna,
 • – Słuch fonemowy, fonetyczny.
 • – Diagnoza, testy diagnostyczne, Język uczuć – komunikacja empatyczna,
 • – Oddziaływanie diagnostyczne i postdiagnostyczne wobec dziecka z wadą słuchu oraz dziecka niedowidzącego,
 • – Badania przesiewowe narządów zmysłu,
 • – Racjonalna terapia zachowania,
 • – Neurostymulacja rozwoju dziecka (etap I i II),
 • – Diagnoza i terapia dysglosji,
 • – Logopedia śląska w teorii i praktyce,
 • – Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym”.
 • – Metody dr Dennisona,
 • – Diagnoza psychopedagogiczna w praktyce czyli jak patrzeć na dziecko, by optymalnie konstruować program jego terapii,
 • – Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami,
 • – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka,
 • – Nauka czytania krok po kroku,
 • – Dziecko z FAS w diagnostyce i pomocy psychologicznej,
 • – Implanty ślimakowe – bezpieczna i skuteczna technologia leczenia uszkodzeń słuchu,
 • – Diagnoza i terapia dyzartrii,
 • – Makaton – program rozwoju komunikacji,
 • – Dysfagia – diagnoza i terapia u dzieci od 0-6 r.ż.

Dorota

mgr pedagog, oligofrenopedagog/pedagog specjalny, socjoterapeuta

Pogodna i bardzo kontaktowa, bez problemu znajduje wspólny język z każdym dzieckiem. Prowadzi zajęcia z zastosowaniem terapii poznawczo-behawioralnej. Posiada wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje.

Kursy i szkolenia

 • – Certyfikat trenera metody Wideotreningu Komunikacji przyznany przez Associate Intensive Thuisbehandeling Holandia oraz Fundację Plus
 • – Certyfikat nr 2014/20 “Badanie QEEG – Terapia BFB” /NEUROSTIMULUS/
 • – Szkolenie I i II stopnia “Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato” /Fundacja PRODESTE/
 • – specjalistyczne szkolenie “Specjalistyczny Program Diagnostyki i Terapii – Sensor-Komplex” /Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej/
 • – 60 godzinne warsztaty nt. „Umiejętność skutecznego radzenia sobie z agresją własną i agresją wśród dzieci i młodzieży”
 • – Szkolenie upoważniające do prowadzenia programu profilaktyki przeciw uzależnieniu od grup destrukcyjnych „Antymanipulacja”
 • – Ukończenie kursu I i II stopnia w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona
 • – Certyfikat ukończenia kursu „ORGINAL PLAY – Pierwotna zabawa” /dr O. Fred Donaldson (USA)/
 • – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” /rekomendacja – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN/
 • -„Rodzeństwo bez rywalizacji” /rekomendacja – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN/
 • – „Jak mówić do nastolatków aby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały”
 • – szkolenie „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki” /ARCAN/
 • – „Trening kompetencji budowania i rozwijania relacji z osobą w kryzysie”
 • – warsztaty „Choroba psychiczna w przestrzeni miejskiej – Sztuka jako obszar porozumienia”
 • – szkolenie „Alternatywne metody pracy z ciałem i umysłem z wykorzystaniem choreoterapii”
 • – szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” /SYNAPSIS/
 • – szkolenie „Trudne zachowania u osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie” /SYNAPSIS/
 • -szkolenie w zakresie rehabilitacji osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
 • – szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu”
 • – szkolenie „Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” /Polski Instytut Ericksonowski/
 • – szkolenie „Psychoterapia depresji” /Prof. Camillo Loriedo (Rzym)/
 • – warsztaty „Praca ze snem” /PERSONAM IN VADE/
 • – szkolenie „Śmierć i żałoba u ucznia – zasady działania w szkole po śmierci naturalnej, samobójczej. Wspieranie uczniów w żałobie”
 • – Certyfikat „Trening improwizacji dla trenerów coachów i liderów”
 • – warsztat psychologiczno – rozwojowy „Technika Aleksandra”
 • -kurs „Uczeń z trudnościami w uczeniu się ortografii o charakterze dysortograficznym w starszym wieku szkolnym” /Wojewódzki Ośrodek Metodyczny/
 • – szkolenie „Terapia uczniów z dysleksją rozwojową – nowe techniki uczenia się” /Polskie Towarzystwo Dysleksji/
 • — szkolenie „Metodyczne i psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS” /Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej/
 • -szkolenie „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse” – /Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE/
 • – „Ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne”
 • – „Diagnoza i działania postdiagnostyczne w stosunku do uczniów z wadami zmysłów” /
 • -„Diagnozowanie i zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki” /Polskie Towarzystwo Dysleksji/
 • -godzinny kurs „Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej” /Poradnia Specjalistyczna Nadpobudliwości Psychoruchowej/
 • -Warsztaty przygotowujące do realizacji zajęć profilaktycznych dla młodzieży „Przeciw handlowi kobietami”.

Marta Krzemień

Fizjoterapeuta, Terapeuta NDT – Bobath

Empatia i pozytywna energia pomaga Marcie doskonale pracować i tworzyć Mozaikę z naszymi dzieciakami.

Kursy i szkolenia

 • – szkolenie Halliwick,
 • – MAKATON – program rozwoju komunikacji,
 • – Kinesiology Taping KT1, KT2,
 • – Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath,
 • – Terapia ręki I i II stopnia,
 • – Integracja Sensoryczna I-go stopnia,
 • – Bilateralna Integracja – Program Szkolny,

Ewelina Łebek

Fizjoterapeuta

Ewelina choć od niedawna w Naszym zespole, szybko zadomowiła się w naszej Fundacji. Dzieciaki od razu Ją pokochały, czego dowodem jest uśmiech na ich twarzach podczas prowadzonej terapii.

Kursy i szkolenia

 • – Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym moduł I i II
 • – Kurs: I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
 • – Kurs: Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • – Kurs wprowadzający: Rozwojowa Neuro-Motoryczna Stymulacja – wprowadzenie do nowej metody kompleksowej terapii ruchowych zaburzeń rozwojowych.

Justyna Machera

Logopeda

Bardzo empatyczna i miła osoba o dobrym sercu. Uwielbia swoją prace w której dąży do jak najlepszych efektów.

Kursy i szkolenia

 • – Opóźniony Rozwój Mowy (11.07.2020) Grammatical Terapia i Rozwój
 • – Warsztaty „Jesień Logopedyczna”, „Trening mowy- doskonalenie i pokonywanie trudności. Programy multimedialne- pomoc dla dziecka, rodziców i nauczycieli”
 • – Warsztaty z zakresu Wczesnej interwencji logopedycznej
 • – Warsztaty z zakresu Obsługi tablicy interaktywnej

Wiktoria Kęsik

pomoc nauczyciela

Dziewczyna o mega pozytywnej energii i fajnych pomysłach. Opiekuńcza i troskliwa o swoich Podopiecznych.

Kursy i szkolenia

 • – Pedagogika zabawy
 • – Rozwój motoryki małej – elementy terapii ręki
 • – Mnemotechniki – ćwiczenie pamięci 
 • – Rozwój motoryki dużej – gry i zabawy animacyjne 
 • – Inspirator panny Zającówny 
 • – Fundamenty pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy 
 • – Doktor Myśligłówka- zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi 
 • – Metoda globalnego czytania Glenna Domana 
 • – Programowanie i robotyka 
 • – Tance i zabawy dla małych dzieci
 • – Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
 • – Twórcza gimnastyka dla ucznia i dla smyka 

Martyna Tarczyńska

pomoc nauczyciela

Dziewczyna o wielkim sercu i dużych pokładach empatii. Świetnie pasuje do Mozaikowego Team-u.

Kursy i szkolenia

 • – Kursy i Szkolenia – Terapia ręki -diagnoza i działanie terapeytyczne 
 • – Metoda globalnego czytania Glenna Domana 
 • – Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie 
 • – Inspirator Panny Zającówny 
 • – Warsztaty Sensoplastyka R -elementy 

Agnieszka Mikuśkiewicz

Wychowawca, Oligofrenopedagog

Wielki Człowiek o mega pozytywnej energii i niezliczonych pomysłach. Mozaika dzięki niej jest jeszcze bardziej kolorowa.

Wiktoria Chęcińska

pomoc wychowawcy

Staranna i chętna do pomocy osoba o kolorowej osobowości. Dzieciaki Ją uwielbiają.

Kursy i szkolenia

 • – Pierwsza pomoc

Malwina Ziętal

Pomoc wychowawcy

Uśmiech gości na jej twarzy codziennie, a optymizmem zaraża każdego napotkanego na drodze.

Kursy i szkolenia

 • – Studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne
 • – Studia podyplomowe – wychowanie fizyczne
 • – Kurs animatora

Marta Pala

Pomoc nauczyciela

Swoją energią obdarowuje podopiecznych dając im uśmiech i radość.

Kursy i szkolenia

 • – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Moje zdrowie- moja siła, wielka moc”
 • – Sensoplastyka- elementy
 • – Metoda globalnego czytania Glenna Domana
 • – Pozytywna dyscyplina- wstęp
 • – Terapeutyczne karmienie

Katarzyna Ziemińska

Pomoc nauczyciela

Pogodna, uśmiechnięta i pełna optymizmu taka jest właśnie Kasia.

Kursy i szkolenia

 • – Animacja eventowa jako forma aktywizacji środowiska
 • – Komunikacja z osobą niesłyszącą w miejscu pracy
 • – Metoda globalnego czytania Glenna Domana
 • – Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolej
 • – Warsztaty „Sensoplastykar- elementy
 • – DR MYŚLI GŁÓWKA” – zabawy i eksperymenty w pracy z dziećmi
 • – Innowacyjna nauka pisania i czytania inspirowana metoda M. Montessori
 • – Kreatywna Matematyka dla najmłodszych
 • – Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole
 • – Terapeuta ręki- szkolenie I i II stopnia

Martyna Partyka

Logopeda, Neurologopeda

Uśmiech gości na twarzy Martyny niemal codziennie. Dziękujemy, że jesteś z nami.

Kursy i szkolenia

 • – Integracja sensoryczna w ujęciu neuromotorycznego rozwoju dziecka
 • – Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1
 • – Terapia neurotaktylna cz.1
 • – Integracja odruchów ustno-twarzowych cz.1
 • – Integracja odruchów ustno-twarzowych cz. 2
 • – Szkoła dla rodziców i wychowawców moduł I
 • – Szkolenie podstawowe Makaton
 • – Terapia ręki I stopień
 • – Opóźniony rozwój mowy diagnoza i terapia
 • – Wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia

Paulina Liberda

Wychowawca

Paulina to osoba ciepła i bardzo sympatyczna, uwielbiana przez Podopieczych i Kadre.

Kursy i szkolenia

 • – Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • – Wczesne rozpoznawanie nieprawidłowości rozwojowych u dzieci w wieku 0-3 lata
 • – Kodowanie dla dzieci z wykorzystaniem maty i instrumentów muzycznych
 • – Sensoplastyka – elementy
 • – Kurs na wychowawcę kolonijnego
 • – Metoda globalnego czytania Glenna Domana
 • – Kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”

Patrycja Kiedrzyn

Logopeda, Oligofrenopedagog

Patrycja ma świetne podejście do Dzieci co działa na efektywną terapie.

Kursy i szkolenia

 • – Skuteczne techniki uczenia pożądanych zachowań oraz eliminowania barier w procesie uczenia się.
 • – Rozwijanie umiejętności kluczowych u dzieci o zaburzonym rozwoju-podejścia behawioralno-rozwojowe
 • – Autyzm-szkolenie podstawowe.
 • – Kurs SJM „Język migowy dla logopedów”. Kurs pierwszego stopnia.
 • – Certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii.
 • – Kurs bazowy (3-modułowy) Terapia behawioralna w teorii i praktyce.
 • – Picture Exchange Communication System-Poziom 1

Ewa Jasiutowicz

Nauczyciel Języka Angielskiego

Wulkan pozytywnej energii, który przekłada się na prace z Naszymi Dzieciakami. Kobieta o dużym doświadczeniu zawodowym i ogromnym poczuciu humoru.

Kursy i szkolenia

 • – 2-tygodniowy Międzynarodowy Kurs Metodyczno-Językowy dla nauczycieli j.angielskiego HILDERSTONE COLLEGE (Wielka Brytania)
 • – 2-tygodniowy kurs metodyczno-językowy w Southampton University
 • – 2-tygodniowy kurs języka francuskiego i nauczania j. angielskiego metodą komunikatywną CERAN w Spa (Belgia)
 • – Kurs Zarządzania w Oświacie (1 rok) – SOD w Częstochowie
 • – Techniki dramowe w pracy z grupą w Warszawie
 • – 1-miesięczny oraz 2-tygodniowy kursy dla nauczycieli i pracowników naukowych (podnoszenie kwalifikacji) na Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu
 • – kurs i uprawnienia Egzaminatora J. Angielskiego wydany przez PKE
 • – kurs dla kandydatów na przewodniczących zespołów przedmiotowych do ustnego egzaminu maturalnego z j. angielskiego (OKE w Jaworznie)
 • – kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli j. obcych organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • – 1-roczny kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością hatha joga (Częstochowa)
 • – kurs Mindfulness dla dzieci i młodzieży (Wrocław)
 • – kurs terapeutyczny w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni opracowanego przez prof. Zimbardo, moduł: Budowanie motywacji (Gliwice)
 • – 2-dniowy kurs Wprowadzenie do Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS) wg dr Schwartza
 • – kurs: Mindfulness w pracy zawodowej i życiu – techniki radzenia sobie ze stresem
 • – kursy Tary Brach: Flourishing in stressful times oraz Mindfulness for anxiety and sleep

Justyna Machera

Logopeda

Miła i wrażliwa. Swoją prace traktuje jak pasje. Dzieciaki Ją uwielbiają.

Kursy i szkolenia

 • – Opóźniony Rozwój Mowy (11.07.2020) Grammatical Terapia i Rozwój
 • – Warsztaty „Jesień Logopedyczna”, „Trening mowy- doskonalenie i pokonywanie trudności. Programy multimedialne- pomoc dla dziecka, rodziców i nauczycieli”
 • – Warsztaty z zakresu Wczesnej interwencji logopedycznej
 • – Warsztaty z zakresu Obsługi tablicy interaktywnej

Sylwia Liczberska

Wychowawca

Pogodna i troskliwa. Zawsze chętna do pomocy.

Kursy i szkolenia

 • – Kurs przygotowujący nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • – Kurs: Dziecko nadpobudliwe-diagnoza i postępowanie wychowawcze
 • – Szkolenie: Czytanie globalne

Ewa Wilk

Pomoc nauczyciela

Osoba o ogromnych pokładach empatii i uśmiech.

Kursy i szkolenia

 • – Kurs elementarny z Systemu Językowo-Migowego;
 • – Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku;
 • – Szkolenie ”Twórcza gimnastyka dla ucznia i dla smyka”;
 • – Warsztaty „Sensoplastyka R – elementy”;
 • – Szkolenie „Metoda globalnego czytania Glenna Domana”;
 • – Szkolenie „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”;
 • – Szkolenie „Inspirator Panny Zającówny”
 • – Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
 • – Szkolenie „Brykanki maluchy świętują”;
 • – Webinarium „Jak rozpocząć przygodę z TUS”;
 • – Szkolenie „Diagnoza? Oczywiście!”;
 • – Terapia ręki

Małgorzata Dobosz

Wychowawca

Sumienna osoba, która z dużym zapałem dąży do efektywności swojej pracy.

Kursy i szkolenia

 • – „Metoda globalnego czytania” – organizator Edukapol
 • – „Ruch Rozwojowy wg Veroniki Sherborne” – poziom 1 – organizator SOYER Centrum Szkoleniowe
 • – „Kodowanie dla dzieci z wykorzystaniem maty i instrumentów muzycznych” organizator Fundacja Mozaika
 • – „Karmienie terapeutyczne” – organizator Fundacja Mozaika
 • – „Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem systemu Numicon” – organizator Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEZ
 • – „Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym słuchem” – organizator OŚWIATA grupa wydawnicza
 • – „LogoSensoryka dla specjalistów” – organizator Fundacja Cali Mali
 • – „Nietypowy Kalendarz LogoSensoryka na Lato” – organizator Fundacja Cali Mali
 • – „Storytelling – opowiadania w edukacji” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Biblio i Bajkoterapia” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Warsztaty Edukacji Twórczej – rozwój zaczyna się Sztuką” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Mnemotechniki – ćwiczenia pamięci” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Rozwój Motoryki Małej – elementy terapii ręki” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Rozwój Motoryki Dużej – gry i zabawy animacyjne” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Inteligencja emocjonalna” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Pedagogika zabawy” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Matematyka z wyobraźnią” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Zmysłoterapia – rozwój sensoryczny” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Podstawy Arteterapii” – organizator GOKA SZKOLENIA
 • – „Opóźniony rozwój mowy” – organizator Teczka Logopedy
 • – „Pozytywna Dyscyplina w żłobku, przedszkolu i szkole- pierwsze kroki” – organizator Pozytywna Dyscyplina
 • – „Jak pracować z dziećmi, kiedy już nic nie działa? – podstawowe zasady komunikacji z dziećmi” – organizator Pozytywna Dyscyplina
 • – „Wielka siódemka, czyli jak wzmacniać ważne przekonania i budować umiejętności życiowe u dzieci” – organizator Pozytywna Dyscyplina
 • – „Out of the box III- in the houseedition Język angielski dla przedszkolaków” – organizator Nowa Era
 • – „Jak w czasie pandemii przetrwać w domu z dziećmi i pracą?” – organizator Nowa Era
 • – „Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?” – organizator Nowa Era
 • – „Jak ważna jest relacja wychowawca- uczeń w czasach pandemii i zdalnej nauki” – organizator Nowa Era
 • – „Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów klas 1-3” – organizator Nowa Era
 • – „Myślenie krytyczne jako niezbędna kompetencja XXI wieku” – organizator Nowa Era
 • – „SPE w nauczaniu zdalnym: Praca indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z perspektywy pedagoga specjalnego)” – organizator Nowa Era

Paulina Madejska

Psycholog

Bardzo spokojna i opanowana co jest bardzo cenne w tym zwodzie. Dzieciaki uwielbiają zajęcia z Pauliną

Kursy i szkolenia

 • – Terapia behawioralna w teorii i praktyce-3- modułowy kurs bazowy
 • – – szkolenie PECS Poziom I

Mariola Stasiura

pomoc nauczyciela

Energiczna i pełna ciekawych pomysłów. Widać, że praca z Dzieciakami sprawia jej ogromną radość

Iwona Szlempo

Wychowawca

Pracowita i opiekuńcza, uwielbia spędzać czas ze swoimi podopiecznymi.

Kursy i szkolenia

 • – Warsztaty „Sensoplastyka ®- elementy”
 • – „Metoda globalnego czytania Glenna Domana”
 • – „Karmienie terapeutyczne”
 • – „Pozytywna dyscyplina”

Klaudia Kluczna

Wychowawca, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta, animator zabaw dla dzieci.

Bardzo sympatyczna i miła osoba o wielkich pokładach miłości do Dzieci

Kursy i szkolenia

 • – Animator czasu wolnego dla dzieci,
 • – Metoda globalnego czytania,
 • – Ukończenie kursu na „Wychowawcę wypoczynku”,
 • – Ukończenie kursu na „Kierownika Wypoczynku”,
 • -Tańce i zabawy dla małych dzieci,
 • – Aktywne słuchanie muzyki wg. BattiStrauss,
 • -Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna, I stopień. Mobilna Rekreacja Muzyczna (MRM)– organizowany przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobistego w Warszawie,
 • -Twórcza gimnastyka dla ucznia i dla smyka,
 • -Dokumentacja i metodyka pracy nauczyciela rewalidacji,
 • -Kodowanie dla dzieci z wykorzystaniem maty i instrumentów muzycznych,
 • -Logorytmika – ruch, słuch, słowo,
 • -Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • -Inspirator Panny Zajacówny,
 • -Podstawy Arteterapii,
 • -Wiosenne inspiracje muzyczne w przedszkolu i szkole podstawowej,
 • -Opóźniony Rozwój Mowy,
 • -Rozwijanie konfliktów w przedszkolu i szkole,
 • -Warsztaty Edukacji Twórczej – rozwój zaczyna się sztuką,
 • -Wybrane metody rehabilitacji dzieci z wadą słuchu,
 • -Ekolandia – zabawy ekologiczno – artystyczne,
 • -Biblio i Bajkoterapia,
 • -Rozwój Motoryki Dużej – gry i zabawy animacyjne,
 • -Zmysłoterapia – rozwój sensoryczny,
 • -Fundamenty pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy,
 • -Pedagogika zabawy,
 • -Edukacja matematyczna w przedszkolu,
 • -Rozwój Motoryki Małej – elementy terapii ręki,
 • -Narzędzia Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli żłóbków i przedszkoli,
 • -Kreatywne warsztaty muzyczne dla młodszych dzieci.

Natalia Krześlak

Pomoc nauczyciela

Skromna i miła taka jest po prostu Natalia .

Patrycja Myślin

pomoc nauczyciela

Zawsze chętna do pomocy. Z Magdaleną tworzą super zgrany duet.

Kursy i szkolenia

 • -Pierwsza pomoc
 • -Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną- niezbędnik oligofrenopedagoga (online)
 • -Usprawnianie motoryki małej- ćwiczenia ręki (online)
 • -Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (online)

Mateusz Serwa

Nauczyciel wspomagający

Pracowity i zawsze chętny do pomocy.

Kursy i szkolenia

 • -Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż 
 • -Trening umiejętności społecznych TUS SST 

Rakowska Anna

Terapeuta wzroku

Spokojna, opiekuńcza i pełna empatii osoba

Kursy i szkolenia

 • -Warsztaty szkoleniowe- Widzenie w podeszłym wieku. Prowadzone przez Sabine Kampmann ortoptystkę z BlindeInstitutsstiftung w Wurzburgu
 • -Warsztaty szkoleniowe. Program Rozwoju Komunikacji Makaton- poziom pierwszy
 • -Szkolenie- Terapia ręki. Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie.
 • -Warsztaty szkoleniowe. Trening widzenia. Warszawa. Prowadzone przez Mikołaja Markiewicz
 • -Szkolenie- Anatomia i patofizjologia oka. Terapia niedowidzenia jednostronnego i dwustronnego. Polskie Towarzystwo Limfologiczne. Prowadząca dr Halina Bryg
 • -Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa. Warszawa. Prowadzący Anna Regner i Bożena Dołyk
 • -Warsztaty szkoleniowe. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzacego z dodatkowymi ograniczeniami. Bydgoszcz. Prowadzące Deborah Gleason i Susan Abu-Jaber z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Fundacji Konrada N. Hiltona, Szkoła dla Niewidomych im. Perkinsa w USA.

Monika Włodarczyk

Wychowawca

Uwielbia pracę z dziećmi, a pozytywne nastawienie i energia są zawsze na pierwszym miejscu.

Kursy i szkolenia

 • -Komunikacja z osobą niesłyszącą w miejscu pracy”
 • -„Animator czasu wolnego dla dzieci”
 • -Certyfikat FCE oraz TOEIC 
 • -Warsztaty „Magia dźwięku, koloru i światła” 

Angelika Klejbach

Wychowawca, Oligofrenopedagog

Pełna energii i śmiechu , urodzona optymistka

Kursy i szkolenia

 • -Szkolenie „Logorytmika”
 • -Kurs Terapii ręki I i II stopnia
 • -Szkolenie „motoryka mała z elementami terapii reki”
 • -Warsztaty „SendoplastykaR-elementy”
 • -Szkolenie „metoda globalnego czytania”
 • -Kurs „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole”
 • -Szkolenie z pozytywnej dyscypliny

Klaudia Kordas

Neurologopeda, Terapeuta AAC

Bardzo pracowita i ambitna osoba o pięknym sercu

Kursy i szkolenia

 • -„Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych” autorski program dr Anny Regner – część 1”
 • -„Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból – moduł 2”
 • -Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” – diagnoza, I i II stopień
 • -Kinesiotaping w logopedii
 • -MFT 9-99 sTArs – terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel
 • -„Zastosowanie programu Boardmaker and SpeakingDynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się”.
 • -SZKOLENIE Z ZAKRESU OCENY EFEKTYWNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI NIEMÓWIĄCYCH Z UŻYCIEM NARZĘDZIA „SPRAWDŹ, JAK SIĘ POROZUMIEWAM” – DIAGNOZA, I I II STOPIEŃ
 • -Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością wg M. Jerzyk Poziom I
 • -Mowa czy rozmowa? – aktywności kształtujące komunikację werbalną
 • -Szkolenie z karmienia terapeutycznego z M. Przeździęk
 • -Metoda globalnego czytaniaGlenna Domana
 • -Metoda ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne

Eliza Ladra

Nauczyciel, Wychowawca, Oligofrenopedagog

Zawsze uśmiechnięta i pomocna – urodzona optymistka

Kursy i szkolenia

 • -Udział w szkoleniu z ,,Karmienia terapeutycznego”.
 • -Udział w szkoleniu ,,Kodowanie dla dzieci z wykorzystaniem maty i instrumentów muzycznych”
 • -Szkolenie – Warsztaty ,,Sensoplastyka-elementy”
 • -Udział w szkoleniu ,,Metoda globalnego czytania Glenna Domana”
 • -Udział w webinarium WOM ,,Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego procedury związanej zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania”
 • -Udział w webinarium ,,Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”
 • -Udział w webinarium ,,Edukacja zdalna a mój warsztat pracy i moje myślenie o uczeniu (się). Jak wykorzystam doświadczenie szkoły online do końca roku szkolnego oraz po powrocie do offline?
 • -Udział w webinarium ,,TUS – Terapia czy wspólna przygoda?”
 • -Udział w webinarium POZYTYWNA DYSCYPLINA ,,Wychowanie bez rywalizacji – czy to możliwe?”
 • -Udział w webinarium ,,Nauczanie zdalne a realizacja podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej”
 • -Udział w webinarium ,,Coś z niczego, czyli jak być kreatywnym nauczycielem edukacji przedszkolnej?”
 • -Udział w webinarium ,,TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • -Udział w webinarium WOM ,,Rewalidacja indywidualna w procesie nauczania zdalnego”.
 • -Komunikacja z osobą niesłyszącą w miejscu pracy

Ania

Front line – recepcja

Solidna, pogodna, koordynuje pracę Centrum Terapii i Rehabilitacji. Zawsze z uśmiechem wita dzieci i rodziców uczęszczających na zajęcia 🙂

Pani Jadzia

dba o czystość naszych pomieszczeń

Sumienna i obowiązkowa. Czuwa nad ładem i porządkiem we wszystkich mozaikowych pomieszczeniach. Dzięki niej nauka i zabawa to czysta 🙂 przyjemność 🙂

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mozaikaf/public_html/wp-includes/functions.php on line 3786